2010.gada Eiropas Speciālās Olimpiādes Vasaras Spēles Varšavā 18. - 27. septembris
Svētdiena, 12 septembris 2010 11:28

Latvijas komanda ieguva 4 zelta, 7 sudraba un 6 bronzas medaļas.

Aleksandrs Mahlajevs no Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra atveda 2 bronzas medaļas.

Latvijas komanda atklāšanas ceremonijā

Latvijas vēstnieks Polijā Einārs Semanis

Es intervē Grieķijas basketbolistus

Latvijas vieglatlēti

Latvija un Beļģija

Gruzija, Serbija un Hercegovina, Kazahstāna, Latvija un Turcija

Samita dalībnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadžikistāna, Vācija un Latvija

Pirms starta

http://picasaweb.google.pl/110871884753580319938

2010.gada Eiropas Speciālās Olimpiādes Vasaras Spēles Varšavā (18. - 27. septembris)

Dalībnieki:

58 Nacionālās programmas

1600 sportisti, 600 treneri, 2000 brīvprātīgie palīgi,  200 oficiālie darbinieki, 250 mediķi, 1500 ģimeņu pārstāvji, 100 Olimpiādes komitejas darbinieki.

Pasākumi:

1. Viespilsētu programma: 15. - 18.septembris, 58 pilsētas.

2. Lāpu skrējiens: 10. - 18. septembris.

3. Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija - 18. septembris (vakars).

4. Olimpisko spēļu noslēguma ceremonija - 23.septembris (vakars).

5. Veselīgas sportošanas programma.

6. Ģimeņu locekļu forums un programmas (1500 dalībnieki).

7. Jaunatnes forums - 4 dienas 50 jaunatnes programmām.

8. Fiziskās izglītības sammits, 30 - 40 Universitāšu akadēmiskajam personālam.

9. Speciālās Olimpiādes simpozijs - 200 dalībniekiem.

10. Olimpiskās pilsētas rekreācijas pasākumi sportistiem.

11. Speciālās Olimpiādes Festivāls spēļu dalībniekiem.

  • Sammitā piedalīsies 3 Latvijas  pārstāvji: skolotāja un projekta vadītāja Nadija Strazdiņa un 2 skolēni - Oskars Krolmanis (Pelču speciālā internātpamatskola - attīstības centrs) un Arvis Krafts (Kuldīgas pamatskola).
  • Sacensībās piedalīsies 20 Latvijas sportisti, 5 treneri un 2 LSO vadības pārstāvji (Gaļina Kanejeva un Aigars Lasis).

Starp Latvijas izlases sportistiem piedalīsies arī Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra skolēns A.Mahlajevs.

Sporta veidi:

Vieglatlētika, galda teniss, futbols (7-A,meitenes), apvienotais basketbols, teniss, svarcelšana, skrituļskriešana, badmingtons, MATP (Polijas atlētiem).


Dalība uz Vasaras Spēlēm Varšavā bija apstiprināta 2009.g. 5.maijā Strasbūrā

Speciālās Olimpiādes Eiropas Savienībā

Pieņemtie teksti

Eiropas Parlamenta rakstiska deklarācija par atbalstu Speciālajai olimpiādei Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Reglamenta 116. pantu,

A.   tā kā Speciālā olimpiāde Eiropā nodrošina sporta un sociālās iespējas pieaugušajiem un bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem;

B.   tā kā ikvienā ES dalībvalstī ir izveidotas Speciālās olimpiādes programmas pusmiljonam sportistu;

C.   tā kā Speciālā olimpiāde pastāvīgi īsteno ES politiku, veicinot sportu un brīvprātīgu līdzdalību pāri robežām, laužot stereotipus par darbnespēju ar sabiedrības veselības nodrošināšanu un sociāli atstumtu cilvēku iekļaušanu sociālajās darbībās;

D.   tā kā Speciālā olimpiāde Eiropā rīkos divus lielus pasākumus: 2010. gadā Eiropas Speciālās vasaras olimpiskās sporta spēles, kuras notiks Varšavā Polijā, un 2011. gadā Pasaules Speciālās vasaras olimpiskās spēles, kas notiks Atēnās Grieķijā;

E.   tā kā ES finansiāli atbalstīja 2003. gada Pasaules Speciālās vasaras olimpiskās spēles Īrijā,

1.   uzskata, Speciālās olimpiādes pakalpojumu nodrošināšanai vietējā, valsts un starptautiskajā līmenī ir vajadzīgs ievērojams finansējums;

2.   piezīmē, ka Eiropas Speciālā olimpiāde meklē finansiālu atbalstu no Eiropas Komisijas, lai palīdzētu finansēt Eiropas Speciālās vasaras olimpiskās spēles Varšavā 2010. gadā un Pasaules Speciālās vasaras olimpiskās spēles Atēnās 2011. gadā;

3.   atzīst ieguvumus sportistiem, ģimenēm un plašākai sabiedrībai, kurus dos pasākumi, kas notiks Eiropā;

4.   aicina Eiropas Komisiju atbalstīt spēles Varšavā 2010. gadā un Atēnās 2011. gadā;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_TA%282009%290347&language=LV