2012.gads Eiropas Savienībā tiks veltīts aktīvām vecumdienām un solidaritātei starp paaudzēm
Svētdiena, 29 maijs 2011 18:13

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir Eiropas brīvprātīgā darba gads, veicinot aktīvu pilsoniskumu (Eiropas gads). Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) atjaunoto sociālo programmu Eiropas gada vispārīgais mērķis ir veicināt un atbalstīt, it īpaši apmainoties ar pieredzi un labo praksi, dalībvalstu, vietējo un reģionu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības centienus radīt tādus nosacījumus, kas ir labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai ES. 2012.gads Eiropas Savienībā tiks veltīts aktīvām vecumdienām un solidaritātei starp paaudzēm.
Ar jaunizveidoto mājas lapā vari iepazīties šeit http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp
Kopš  80. gadu sākuma ES līmenī gandrīz katru gadu tiek organizēti tā sauktie Eiropas gadi, kas ir veltīti noteiktiem jautājumiem. Mērķis ir palielināt sabiedrības informētību un pievērst valstu valdību uzmanību būtiskiem jautājumiem, kurus ES valstis vēlas kolektīvi uzsvērt. Piemēram, 2010. gads bija Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, savukārt 2011. gads ir Eiropas brīvprātīgo kustības gads. Gadu tematika tiek izvēlēta iepriekš, lai varētu izstrādāt kampaņas un veikt sagatavošanās darbus.
Pašreizējais priekšlikums paredz, ka 2012. gads būs Eiropas gads aktīvām vecumdienām. Šo jautājumu ir iecerēts izmantot, lai paaugstinātu informētību, noteiktu un izplatītu labu praksi un mudinātu ne vien politikas veidotājus, bet arī iesaistītās personas visos līmeņos veicināt aktivitātes ideju un arī Eiropas vecāku paaudžu cilvēku aktīvu rīcību.
Līdzīgi kā iepriekšējos Eiropas gados, ierosināto pasākumu lokā būs Eiropas, valstu, reģionāla un vietēja mēroga informēšanas un popularizēšanas kampaņas, pasākumi un iniciatīvas, lai izplatītu galvenās idejas un informāciju par piemēriem un labu praksi. Turklāt Komisija cer pārliecināt visas ES valstis uzņemties īstenot īpašus sagatavošanās pasākumus un mērķus līdz 2012. gadam, lai 2012.gada beigās varētu sasniegt taustāmus rezultātus.
Komisija ir norādījusi, ka tā nemeklē īpašu finansējumu šim Eiropas gadam, taču ierosina tāpat kā iepriekšējos gados finansējumu kampaņām u. c. pasākumiem saistībā ar gadu aktīvām vecumdienām nodrošināt no dažādām pašreizējām Kopienas programmām un administratīvajiem budžetiem. Tā kā šāda pieeja finansējumam ir jutīgs jautājums, ņemot vērā ekonomisko situāciju, atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt ar šo jautājumu saistītās problēmas attiecībā uz budžeta pozīcijām, kuru apjoms nesen ir samazināts un kuras jau ir paredzētas ilgtermiņa projektu un programmu, piemēram, mūžizglītības programmu, finansēšanai. Novērojuma Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka ES skar būtisks iedzīvotāju novecošanās process. Pētījumu atklājumi liecina, ka no 2012. gada darbaspējīga vecuma Eiropas iedzīvotāju skaits sāks samazināties, savukārt, vairāk nekā 60 gadu vecu iedzīvotāju skaits turpinās pieaugt par aptuveni diviem miljoniem gada. Lielākais spiediens ir sagaidāms laikposma no 2015. līdz
2035. gadam, kad tā sauktā demogrāfiskā sprādziena laikā dzimusī paaudze pensionēsies.
Iedzīvotāju novecošana ir kļuvusi par vienu no svarīgākajām problēmām, kas mums jārisina. Novecošana palielinās ekonomiskās un sociālās prasības kā Eiropas valstis, tā arī citviet pasaulē. Izskatot šos jautājumus, mums ir arī jāatzīst, ka vecāka gadagājuma cilvēki ir vērtīgs un bieži vien nenovērtēts resurss, kas sniedz būtisku devumu mūsu sabiedrībai. Tādēļ mums ir jācenšas vairāk izmantot šo vecāka gadagājuma cilvēku iespējamo devumu sabiedrībai.

Lasi vairāk http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cult/pa/838/838996/838996lv.pdf

Attachments:
Download this file (Statistisks portrets-EN.PDF)Statistisks portrets-EN.PDF[ ]9276 Kb
 

Pievienot komentāru