Paraolimpiskā diena skolā
Otrdiena, 05 janvāris 2010 13:18

Mērķa grupa(s):

Mērķa grupa: Skolas vecuma audzēkņi ar un bez invaliditātes

Ieguvēji: Skolas vecuma audzēkņi, skolotāji (sporta skolotāji, klases audzinātāji, skolas administrācija, ārpus mācību darba organizatori)

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija:

Nosaukums:

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija

Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Lāčplēša iela 5, Jelgava LV-3002 Tālrunis: 2920 3488 e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

NVO

Apraksts:

„Paraolimpiskā diena skolā” (PDS) ir izglītojošs un sociāli audzinošs pasākums, kura mērķis ir iepazīstināt skolu audzēkņus ar Paraolimpisko spēļu kustību un šo spēļu humāno misiju - cilvēka prāta, ķermeņa un gara spēka cildināšanu. Tā pamatā ir paraolimpisko ideālu iekļaušana skolas sporta izglītības sistēmā, kas kalpo par efektīvu pedagoģisko metodi, lai radītu sapratni un izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti. Latvijas komanda Paraolimpiskajās spēlēs piedalās kopš 1992.gada un ir izcīnījusi zelta, sudraba un bronzas medaļas. Sportistu uzvaras ceļš bijis tikpat grūts, kā Olimpiskajiem atlētiem, lejot sviedrus ikdienas treniņos, cīnoties ar traumām, kā arī laužot sabiedrības noliedzošos uzskatus pret cilvēkiem ar invaliditāti. Jāatzīst, ka skolu jaunatne maz zina par paraolimpisko spēļu sportistiem un par sportu cilvēkiem ar invaliditāti kopumā. Ilgtermiņā PDS mērķis ir sekmēt pozitīvu attieksmi un uztveri attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti sabiedrībā.
Metodes un līdzekļi: Pasākums „Paraolimpiskā diena skolā” ietver sagatavošanas, norises un novērtēšanas posmu. Sagatavošanas posmā (1-3 mēneši) skolas skolotāji kopā ar skolēniem izstrādā pasākuma plānu pēc LBJISF rokasgrāmatas „Paraolimpiskā diena skolā” , sagatavo norises vietas, ievāc informāciju par paraolimpisko kustību internetā vai citos masu informācijias avotos, skolēni aizpilda speciāli izstrādātu anketu par iekļaujošo sporta stundu (visi materiāli pieejami bez maksas, sazinoties ar LBJISF). Norises posmā (1 diena) audzēkņi piedalās praktiskās un teorētiskās grupu nodarbībās – iepazīšanās ar pielāgotajiem sporta veidiem (ratiņbasketbols, boccio,sēdvolejbols, golbols, futbols u.c.), tikšanās ar Latvijas paraolimpiešiem, vizuālo darbu noformēšana par paraolimpisko sportu, video materiālu skatīšanās par paralimpiskajām spēlēm. Ja skolā mācās audzēkņi ar invaliditāti, viņi piedalās pasākuma aktivitātēs kopā ar vienaudžiem. Novērtēšanas posmā tiek veikta atkārtota audzēkņu attieksmes novērtēšana par iekļaujošo sporta stundu, tiek pārrunātas audzēkņu pieredze un iegūtās zināšanas pēc paraolimpiskās dienas.

Atlases kritēriji:

Inovācija:

Projekts „Paraolimpiskā diena skolā” ir unikāls un interesants papildinājums skolu sporta programmai, kura pamatā ir innovatīva izglītības iespēja skolēniem viņu skolas vidē. Svarīgs aspekts ir PDS ietvaros gūtās informācijas un pieredzes pārnešana uz jauniešu reālo ikdienas vidi (piem., skola, ģimene, draugi). PDS programma sekmē: a) līdzvērtīgas attiecības starp cilvēkiem ar un bez invalditātes; b) izpratni un respektu par cilvēku ar invaliditāti spējām; d) pozitīvu saskarsmi starp audzēkņiem ar un bez invaliditātes; e) pozitīvu iekļaujošo situāciju sekmēšanu skolas vidē.

Efektivitāte:

PDS ir vienas dienas pasākums, ar kura palīdzību efektīvi un īsā laikā skolēni (ap no dažiem līdz vairākiem simtiem dalībnieku atkarībā no skolas iespējām) gūst bagātīgu informāciju un praktisko pieredzi par sekojošām dzīves vērtībām: 1) individuālo atšķirību respektēšana un pieņemšana; 2) sports, kā ik viena cilvēka tiesības; 3) sabiedrības atbalsts un iekļaušana sportā. PDS pasākums var būt iekļauts skolas sporta programmā un kļūt par skolas ikgadēju tradīciju, kas sekmē iekļaujošās izglītības vides sagatavošanu un ik viena audzēkņa iespēju apgūt PDS piedāvāto programmu. Līdz šim Latvijā kopā PDS pasākumos ir piedalījušies 1246 audzēkņi (534 - 2005.gadā, un 712 – 2009.gadā).

Apmierinātība:

Līdz šim ir veikta projekta PDS kvalitatīvā un kvantitatīvā novērtēšana, apkopojot audzēkņu aizpildīto anktu rezultātus pirms un pēc pasākuma. Rezumējot apkopotos datus, 85% ir pozitīvas atbildes (audzēkņiem ir pozitīva attieksme pret iekļaujošo sporta stundu vai vienaudža ar invaliditāti piedalīšanos kopā ar pārējiem sporta stundā) un 15% ir bijušas negatīvas atbildes. Skolas administrācijas un skolotāju viedoklis par pasākumu ir bijusi viennozīmīgi pozitīvs. PDS ir novērtēts kā efektīvs, audzinošs un sociāli izglītojošs palīglīdzeklis mācību procesā, lai skolas vecuma audzēkņus interesantā un atraktīvā veidā iepazīstinātu par unikālām un daudzpusīgām cilvēku ar invaliditāti spējām.

Izplatīšana:

LBJISF ir izstrādājusi un publicējusi rokasgrāmatu „Paraolimpiskā diena skolā”, kas ir pieejama par brīvu sazinoties ar LBJISF ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ) Informācija par PDS notikušajām aktivitātēm ir pieejama internetā, piemēram, http://www.nra.lv/zinas/17002-paralimpiska-sporta-diena-vairo-iecietibu.htm, http://www.cesis24.lv/sports/33/8466, http://www.jelgava.lv/index.php?id=5460
LBJISF piedāvā seminārus skolu pedagogiem, kuri vēlas savās skolās ievest un īstenot PDS programmu. Semināru laiks un vieta pēc vienošanās ar LBJISF (lūdzam interesentus sazināties pa email: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Izmantošana:

Ar projekta programmu „Paralimpiskā diena skolā” tiek iepazīstināti visi topošie sporta pedagogi, fizioterapeiti, sporta menedžeri un citi topošie sporta speciālisti Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā studiju kursā „Pielāgotā sporta izglītība”. LBJSIF īsteno sporta pedagogu tālākizglītību „Audzēkņu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sporta nodarbībās” (36st.), kuras ietvaros kursu dalībnieki tiek iepazīstināti ar PDS programmu.

Citi kritēriji :

1) LBJISF vairāk kā 15 gadus pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem ar invaliditāti;
2) starptautiskā sadarbība ar NVO un profesionālām organizācijām pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā;
3) sadarbība ar skolām, kas īsteno iekļaujošo izglītību;
4) vairāk kā 30 LBJISF brīvprātigie darbinieki, kuri ikdienā organizē sporta nodarbības bērniem un jauniešiem ar invaliditāti visā Latvijā.

Atslēgasvārdi:

Iekļaujošā izglītība, sports

http://www.tavanakotne.eu/?id=232&fid=245