Domājot par cilvēkiem ar speciālām vajadzībām

Latvijā ik gadu palielinās to cilvēku skaits, kuriem tiek noteikta invaliditāte. LM dati liecina, ka septiņu gada (2008.-2015.) laikā skaits pieaudzis par vairāk nekā 40 000.

Katra indivīda veselībai un pašattīstībai neatkarīgi no funkcionālām spējām ļoti svarīga ir fiziski aktīva un kvalitatīva atpūta. Valstī nepietiek treniņu, sacensību un grupu vingrošanas pakalpojumu, kas pēc izglītības iestāžu absolvēšanas būtu vērsti uz cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, kā rezultātā viņi ir izolēti no sabiedrībā notiekošajiem procesiem. Ne visi Latvijas sporta centru treneri gatavi strādāt ar šādiem cilvēkiem.

Otrā lielākā problēma ir brīvprātīgo iesaistīšana pasākumos. Neskatoties uz to, ka pedējos gados naudas ziedotāju skaits Latvijā ir audzis, jauniešu, kuri vēlas palīdzēt pasākumos cilvēkiem ar invaliditāti, skaits krietni krities. Pašreiz lielāka daļa jauniešu vēlas par savu palīdzību saņemt atalgojumu. Ja 2011.gadā Speciālā sporta centra organizētajos pasākumos jauniešu, kuri palīdzēja organizēt dažāda mēroga sacensības, skaits bija ap 100, tad pašreiz, gatavojot brīvprātīgos 2017.gada sezonai tikai divi jaunieši iesaistījās apmācībā.

Kuldīgā katru gadu notiek sporta pasākums Kurzemes Lieldienu Zaķis”, Kurzemes Boccia kauss, Kurzemes un republikas Bocce sacensības, Starptautiskās Boče sacensības. Katru gadu pasākumos bija iesaistīti vairāk nekā 150 dalībnieki – sportisti, skolotāji, treneri, atbalsta personas, brīvprātīgie.

Arī šogad daļa no minētām aktivitātēm ir ieplānotas, un mēs būtu ļoti priecīgi, ja mums izdotos piesaistīt brīvprātīgos jauniešus apmācībai un pasākumu organizēšanai cilvēkiem ar invaliditāti.

21.01.2017. – Kurzemes Boccia kauss 2017

2.02.2017. – Kurzemes Boče kauss 2017

28. – 30.04.2017. – Eiropas Boče sacensības