No 2015.gada ieviesīs pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu

Plānots, ka no 2015.gada 1.janvāra ieviesīs pilnveidoto, starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu, informē Labklājības ministrija (LM).

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību, kurus ceturtdien, 9.oktobrī, plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Plānots, ka turpmāk, nosakot invaliditātes un darbspēju zaudējumu, ņems vērā Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijā noteiktos principus. Tie paredz ņemt vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi no 2015.gada 1.janvāra cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam izvērtēs funkcionēšanas ierobežojumu un tā pakāpi, nosakot invaliditātes grupu, kā arī darbspēju zaudējumu procentos.

Cilvēkiem pēc valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas izvērtēs funkcionēšanas ierobežojumu un tā pakāpi, nosakot invaliditātes grupu.

Pilnveidotā invaliditātes noteikšanas sistēma neparedz mainīt invaliditātes iedalījumu grupās. Tās saglabāsies kā līdz šim, proti, I invaliditātes grupa – ļoti smaga invaliditāte (darbspēju zaudējums ir 80-100% apmērā),  II invaliditātes grupa – smaga invaliditāte (darbspēju zaudējums ir 60-79% apmērā), III invaliditātes grupa – mērena invaliditāte (darbspēju zaudējums ir 25-59% apmērā).

Cilvēkiem, kuriem invaliditāte noteikta līdz 2014.gada 31.decembrim, atkārtota invaliditātes ekspertīze būs jāveic tikai pēc invaliditātes termiņa beigām. Cilvēkiem, kuriem invaliditāte ir noteikta uz mūžu, tā nebūs jāpārskata.

Tāpat plānots, ka prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju ekspertīzi pamatā veiks bez cilvēka klātbūtnes. Paredzēts, ka klātienē cilvēkam būs jāierodas tikai tad, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) rīcībā nebūs pietiekošas informācijas, vai tā būs pretrunīga. Tādējādi samazināsies administratīvais slogs cilvēkiem, kuriem jāveic prognozējamas invaliditātes, invaliditātes vai darbspēju ekspertīze. Pašreiz invaliditātes ekspertīzi pārsvarā veic cilvēka klātbūtnē.

LM uzsver, ka invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana notiek divos posmos: 2010. – 2013.gadā izstrādāta cilvēka vispārējo darbspēju vērtēšanas sistēma, kuras ieviešana sāksies ar 2015.gada 1.janvāri, bet 2014.gadā tiek izstrādāta cilvēka profesionālo darbspēju vērtēšanas sistēma, kuras ieviešana plānota pēc 2020.gada.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Saskaņā ar VDEĀVK datiem 2013.gadā bija 161 483 cilvēki ar invaliditāti, t.sk. 7 718 bērni ar invaliditāti.

www.lm.gov.lv

Tekst ir no www.apeirons.lv