Pedagoģija
Zināšanas un izpratne sportā
Svētdiena, 17 jūnijs 2012 13:59

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

2. modulis

Anotācija

Atbilstoši valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam priekšmetā Sports nepieciešams pilnveidot un papildināt sporta skolotāja zināšanas, izpratni un kompetences par sporta līdzekļu dažādošanu un pielietošanu sporta stundās, sekmējot skolēnu prasmju apguvi priekšmetā sports un fiziskās sagatavotības paaugstināšanos atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām, veselības nostiprināšanās aspektam.

Mērķis

Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo līdzekļu pielietošanā sporta stundās un ārpus stundu aktivitātēs skolēnu pozitīvās domāšanas, emocionālās labsajūtas un veselības sekmēšanai ilgtermiņā visās izglītības pakāpēs.

Attachments:
Download this file (1.temats_IM1.2.1.pdf)1.temats_IM1.2.1.pdf[ ]804 Kb
Download this file (3.temats_IM3.2.3._2_.pdf)3.temats_IM3.2.3._2_.pdf[ ]257 Kb
Download this file (DL4.1.pdf)DL4.1.pdf[ ]110 Kb
Download this file (IM3.2.5.pdf)IM3.2.5.pdf[ ]160 Kb
Download this file (IM3.2.6.pdf)IM3.2.6.pdf[ ]219 Kb
Download this file (IM3.2.7.pdf)IM3.2.7.pdf[ ]185 Kb
Download this file (IM3.2.8.pdf)IM3.2.8.pdf[ ]212 Kb
Download this file (IM5.1.pdf)IM5.1.pdf[ ]106 Kb
 
Sporta skolotāju darbības reglamentējošo dokumentu saturs un lietošanas tehnoloģija. Radošo stundu saturs un plānošana
Svētdiena, 17 jūnijs 2012 13:30

Paldies programmas autoriem: Rasmai Jansonei, Dr.paed., Andrai Fernātei, Dr.paed., Antrai Gulbei Dr.paed., Inesei Bautrei, Mg.paed., Tijai Tripānei, Mg.paed., Intai Bulai-Biteniecei, Mg.paed.

1. modulis

Mērķis

Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo līdzekļu pielietošanā sporta stundās skolēnu pozitīvās domāšanas, emocionālās labsajūtas un veselības sekmēšanai ilgtermiņā visās izglītības pakāpēs.

 
Kā saņemt privātprakses pedagoga sertifikātu?
Ceturtdiena, 31 maijs 2012 09:44

Lai iegūtu tiesības uzsākt pedagoga privātpraksi un saņemtu privātprakses uzsākšanas sertifikātu, fiziska persona iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā (Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 14) (turpmāk – Dienests):

 1. iesniegumu par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu (iesnieguma forma pieejama zemāk pievienotajā dokumentā);
 2. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (ar pielikumiem) kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 3. profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus.
 4. izglītības programmu vai mācību priekšmeta programmu vai kursa programmu, kuru pedagogs vēlās īstenot privātpraksē.
 5. Fiziskai personai, kura vēlās uzsākt pedagoga privātpraksi:
 • jābūt rīcībspējīgai;
 • ar tiesas nolēmumu nedrīkst būt ierobežotas vecāka tiesības;
 • nedrīkst būt sodāmības par tīšu noziegumu.

Lēmums par sertifikāta izsniegšanu uz trijiem gadiem vai lēmums par sertifikāta izsniegšanas atteikumu tiek pieņemts mēneša laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Dienestā.
Lai paātrinātu privātprakses sertifikāta saņemšanu, pedagogs papildus var iesniegt Dienestam izziņu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par sodāmības neesamību. Pārējos gadījumos informāciju no Sodu reģistra pieprasa Dienests, neprasot šādu izziņu no pedagogiem.
Par pedagoga privātprakses īstenošanu bez sertifikāta, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.55 pantā noteikto, tiek piemērots naudas sods no 25 līdz 50 latiem.
Informācija par pedagoga privātprakses organizācijas finansiālajiem aspektiem pieejama Valsts ieņēmumu dienestā.
Pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.
Papildu informāciju varat saņemt pa tālruni 67367202 vai 67358077.

Vairāk informācijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā

 
Kādiem jābūt vecākiem jūs mācījāties jau bērnībā
Trešdiena, 23 maijs 2012 09:17

Atbildes uz sekojošiem jautājumiem palīdzēs noskaidrot, cik liela loma bijusi vecākiem uz jūsu attiecībām ar saviem bērniem. Izmantojot šo informāciju, jūs uzzināsiet, vai līdzināties saviem vecākiem un to, cik lielā mērā mūs iespaido mūsu iepriekšējā pieredze.

 • Kādi bija jūsu vecāki? Vai mīloši, cietsirdīgi, sirsnīgi, vēsi, stingri, iecietīgi, godīgi?

 • Kāda visbiežāk bija viņu sejas izteksme? Vai viņi rauca pieri, smaidīja, novērsa skatienu?

 • Kā izturējās pret jums, kad bija dusmīgi? Vai kliedza, bārās, sodīja? Kā? Kā jūs toreiz jutāties?

 • Kādā veidā vecāki izrādīja jums savu mīlestību? Kā jūs tad jutāties?

 • Vai kāds no māsām, brāļiem bija viņiem mīļāks? Vai jūs bijat greizsirdīgi?

 • Kas ir vissliktākais , ko viņi jums ir teikuši? Kā jūs jutāties to dzirdot?

 • Kas ir visjaukākais, ko viņi jums jebkad ir teikuši? Kā jūs tad jutāties?

 • Vai jūs ticējāt saviem vecākiem? Vai viņi jums meloja?

 • Vai viņi vienmēr pildīja jums dotos solījumus? Kā jūs jutāties, kad solījumi netika ievēroti?

 • Kas jums īpaši viņos nepatika? Kāpēc?

 • Kas jums īpaši viņos patika? Kāpēc?

 • Kad pēc 20 gadiem šos jautājumus uzdos jūsu bērnam, kā atbildēs viņš?

 
Fizskās aktivitātes – visiem skolēniem!
Svētdiena, 13 maijs 2012 12:58

Bērna attīstībai īpaša nozīme ir sporta nodarbībam skolā un viņa fiziskajai slodzei visas dienas garumā.

Vēlams ievērot:

 • jaunāko klašu audzēkņiem ik dienas nepieciešams 90 minūtes mērenas intensitātes fiziskas aktivitātes (fiziskā aktivitāte, kas izraisa nelielu, bet pamanāmu elpošanas biežuma un sirdsdarbības paātrināšanos). Tie varētu būt spēlēšanās, rotaļas, aktīvas pastaigas un citas darbības, kuras bērniem sagādā prieku.

 • pusaudžiem ik dienas nepieciešams 60 minūtes mērenas intensitātes fiziskas aktivitātes un papildus divas reizes nedēļā 20 minūtes intensīvas fiziskas aktivitātes (fiziska aktivitāte, kuras laikā ievērojami palielinās elpošana). Tas nozīmē, ka tādu intensitāti var nodrošināt ar sacensību elementiem.

 • nevajadzētu veikt visu dienas fizisko slodzi vienā reizē.

Jaunas tehnoloģijas attīstās ar vien vairāk un vairāk. Mēs visi ļoti ātri apgūstam un pierodam pie visa, kas "atvieglo" mūsu dzīvi, kļūstot mazkustīgi. Tagad mammām nav jāskrien uz blakus sētu, kur spēlējas bērni, lai savu atvasīti paaicinātu pusdienās vai vakariņās, jo visiem ir mobilie tālruņi un lielākā daļa bērnu sen jau nespēlējas laukā, to aizvieto datora spēles.

2001.gadā pareiza stāja bija 20% skolēnu, 2006. gadā tikai 6,7% skolēnu (Sporta medicīnas valsts aģentūras dati, katru gadu apsekojot ap 12 000 skolēnu).

Neskatoties uz to, ka internetā var izlasīt ļoti daudz par kustībām un to nepieciešamību bērna attīstībai, pēdējā laikā ar vien biežāk skolēniem ir ārsta atbrīvojumi no sporta nodarbībām.

Problēma Kuldīgas novadā. Aptauja

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 Nākamā > Beigas >>

4 lapa no 7