Pedagoģija
Kārtas skaitļi romiešu pieraksta sistēmā
Svētdiena, 06 novembris 2011 17:04

Dokumentos mēdz rakstīt kārtas skaitļus arī ar romiešu cipariem. Tie norāda, vai elements ir pirmais, otrais utt. (kārtas skaitļi tātad sākas nevis ar 0, bet ar 1). To pierakstīšanai izmanto šādus simbolus:

 
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība
Otrdiena, 01 novembris 2011 09:44

Ministru kabineta noteikumi Nr.431

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā (prot. Nr.35 11.§)

 
Akadēmiskie un zinātniskie grādi un amati
Svētdiena, 26 jūnijs 2011 18:04

Autors Elviss Strazdiņš

Ik pa laikam sanāk saruna par to, ar ko tad īsti atšķiras doktors no docenta un kas ir labaks – profesors vai asociētais profesors. Parasti cilvēki to nezina, jo internetā par šo ir samērā maz informācijas. Šī iemesla dēļ izdomāju apkopoto informāciju par šo tēmu šeit. Visi grādi un profesijas tiks uzskaitītas to iegūšanas secībā vai pēc nozīmīguma.

Akadēmiskie grādi

Ar akadēmiskajiem grādiem viss ir skaidrs, pastāv divi akadēmiskie grādi:

 1. Bakalaura grāds – šo grādu iegūst uzrakstot bakalaura darbu.
 2. Maģistra grāds – šo grādu iegūst uzrakstot maģistra darbu.

Šeit paskaidrojumi īsti nav vajadzīgi, pabeidzot bakalauru (3 līdz 4 gadi), vari studēt maģistros, kuru pabeidzot (2 līdz 3 gadi) tev ir augstākais iespējamais akadēmiskais grāds Latvijā.

Zinātniskie grādi

 1. Doktors – doktora grādu iegūst uzrakstot doktora disertāciju (pētījumu).
 2. Habilitēts doktors (kopš 2000. gada Latvijā šādu vairs nepiešķir) – šo grādu iegūst uzrakstot habilitācijas darbu.

Kā redzams, tad Latvijā tiek piešķirts tikai viens zinātniskā grāda veids – doktors. Doktorantūrā vari studēt, ja esi pabeidzis maģistrus, protams, ja tevi uzņem doktorantūrā. Atkarībā no augstskolas doktora grādu var iegūt 3 līdz 4 gadu laikā.

Akadēmiskie amati

 1. Asistents – docenta vai lektora palīgs praktisko darbu vadīšanā.
 2. Lektors – docenta vai lektora palīgs lekciju pasniegšanā.
 3. Docents – drīkst pasniegt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas studentiem.
 4. Asociēts profesors – tikai savā augstskolā atzīts profesors.
 5. Profesors – starptautiski atzīts amats, kuru var iegūt pēc 3 gadu pieredzes asociētā profesora amatā. Šis ir vienīgais amats, kas drīkst kļūt par augstskolas rektoru.

Lūk šajā sarakstā tika “demistificēti” visi asoc., prof., doc. utt. par kuriem cilvēki parasti spriedelē, bet īsti nesaprot, ko tas nozīmē.

Nobeigumā

Lai dziļāk saprastu, kā tiek piešķirti amati un kāda ir grādu nozīme, iesaku apskatīt izmantoto literatūru. Pastāv iespēja, ka esmu šur tur kļūdījies, tāpēc, ja atroda kādu kļūdu, lūdzu, ziņojiet par to komentāros.

Izmantotā literatūra

 1. http://termini.lza.lv/term.php?term=doktors&list=doktors&lang=LV
 2. http://termini.lza.lv/term.php?term=habilit%C4%93ts%20doktors&list=habilit%C4%93ts%20doktors&lang=LV
 3. http://www.aip.lv/files/Profesura_01022006.ppt
 4. http://www.likumi.lv/doc.php?id=111573
 5. http://www.lu.lv/forums/nc/?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=1723&tx_mmforum_pi1[fid]=5
 6. http://www.lu.lv/forums/nc/?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=25830&tx_mmforum_pi1[fid]=5
 7. http://www.mehi.lv/index.php/mehiem/faq
http://elviss.lv/2011/06/26/akademiskie-un-zinatniskie-gradi-un-amati/
 
Valodas un kustību saikne
Trešdiena, 30 marts 2011 15:14

Logopēdija ir zinātne par runas un valodas traucējumiem, par to profilaksi, atklāšanu un novēršanu ar speciāliem mācību un audzināšanas līdzekļiem.
Logopēdija pētī runas darbības traucējumu cēloņus, mehānismus, simptomus, gaitu un struktūru.

Logopēdijas nozares speciālisti
•Audiologopēdi
•Pirmsskolas logopēdi
•Skolas logopēdi
•Logopēdi
•Agrīnās attīstības logopēdi
•Runas un valodas terapeiti.

 
Cik enerģijas veidu pastāv?
Pirmdiena, 09 augusts 2010 18:50

Ir divi enerģijas veidi

Kinētiskā enerģija

piemīt jebkura veida kustībai, kurā atrodas daļiņas vai viļņi.

 • vēja enerģija (gaisa masu kustība)
 • elektriskā strāva (elektronu kustība)
 • siltumenerģija (molekulu haotiskā kustība)
 • gaismas enerģija (elektromagnētiskie viļņi jeb fotonu kustība)
 • skaņas enerģija (spiediena viļņi, ko rada molekulu kustība)

Potenciālā enerģija

ir uzkrātā enerģija, ko iespējams atbrīvot.

 • atsperes enerģija (saspiesta vai izstiepta atspere)
 • gravitācijas enerģija (stāvošs ūdens kalnu ezerā)
 • ķīmiskā enerģija (ķīmiskās saites starp atomiem un molekulām)
 • kodolenerģija (saites starp elementārdaļiņām atoma kodola)
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 Nākamā > Beigas >>

5 lapa no 7