Projekti
Starptautiskais Erasmus + projekts tuvojas noslēgumam
Svētdiena, 10 novembris 2019 12:18

2019.g.decembrī noslēgsies Erasmus + projektsSport together, active forever”, kuru divus gadus realizē biedrība “Speciālais sporta centrs” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Projekta ilgums 2018. un 2019.gads.

Projekta mērķis:

1. Sporta skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide, inovatīvu mācību metožu apguve mācību procesa pilnveidošanai.

2. Jauniešu izglītošana un iesaistīšana brīvprātīgā darba veikšanā sacensībās un pasākumos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pirmo projekta aktivitāti - mācību konferenci organizēja Latvija, un konference notika Kuldīgā.

Otro aktivitāti – starptautiskās sacensības organizēja Spānija.

Trešo aktivitāti – projekta noslēguma semināru ar praktisko aktivitāti organizēja partneri no Rumānijas.

Novembrī Rumānijā katra organizācija atskaitījās par 2 gados paveikto savā valstī.

Spānijas partneri savā valstī uzrakstījuši boče programmu un piedāvā boče pulciņus vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Pulciņos piedalās skolēni, kuri dažādu iemeslu dēļ nav spējīgi vai nevēlas iesastīties cita veida sporta aktivitātēs vai treniņos.

Rumānijas partneri (The National University of Physical Education and Sports) izveidojuši boče programmu universitātes līmenī un apmāca topošos sporta skolotājus šīs spēles noteikumos. Studenti praktiski darbojas ar biedriem no asociācijas “Down Plus”, organizējot treniņus un sacensības cilvēkiem ar Dauna sindromu.

Latvijai abi gadi bija ļoti ražīgi. Mūsu darbību var sadalīt 4 blokos: apmācība, sacensību organizēšana, sportistu testēšana un pasākumu dalībnieku anketēšana.

Treniņos tika pavadītas 158 stundas, noorganizētas 8 dažāda mēroga sacensības, 2 mācību semināri un 1 paraugdemonstrējums sadarbībā ar biedrību “Tu vari”.

Kopā projekta pasākumos bija iesaistīti 215 dalībnieki no vairākām Latvijas pilsētām un no dažādām iestādēm (skolas, sociālie dienesti, biedrības, pansionāti utt.).

Uz Rumāniju devās Nadija (projekta vadītāja), Dace Šteinberga un Vita Treilone, kuras palīdzēja novadīt praktiskās nodarbības universitētē.

Pēc organizāciju atskaitēm un pēc prakstiskā darba veikšanas varam secināt, ka divi gadi ir pārāk maz, lai apgūtu spēlei nepieciešamās zināšanas un prasmes. Gan spāņiem, gan rumāņiem vēl daudz jāmācās.

Pēdējā vizītes dienā apmeklējām Rumānijas prezidenta pili un muzeju, kā arī asociāciju “Down Plus”, kura atrodas zem viena jumta ar sociālo dienestu. Sociālais dienests piedāvā klientiem dažādas nodarbības: teātra mākslu, smilšu terapiju, kanisterapiju, vingrošanu, dejošanu, boče un cita veida treniņus.

Projektu noslēdzot ir tapusi jauna boče grāmata un brošūra (pagaidām, diemžēl, angļu valodā).

Divu gadu garumā projektā kā brīvprātīgie bija iesaistīti: Iveta Diržininka, Dace Šteinberga, Vita Treilone, Zane Kapitanova, Santa Japeņina, Ieva Lepse, Kuldīgas novada sporta skolotāji, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studenti, kā arī projekta atbalstītāji Skrundas televīzija, laikraksts “Kurzemnieks”, Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs, Starptautiskā Policijas asociācija.

Par projektu "Sport together, active forever".

Nacionālā fiziskās izglītības un sporta universitāte (Bukareste, Rumānija) - projekta "SPORT TOGETHER, ACTIVE FOREVER” (590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-1-SSCP) pieteicējs un koordinators. Projekts ir Erasmus + Sports mazās sadarbības partnerības projekts, un to līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus + programmu. Projekta termiņš - divi gadi (2018-2019).

Partneri: Club Esportiu Alba (Tarrega, Spānija), Speciālais Sporta Centrs (Kuldīga, Latvija) un Down Plus Bukarestes asociācija (Bukareste, Rumānija).

National University of Physical Education and Sport (Bucharest, Romania) won, as an applicant, the ”SPORT TOGETHER, ACTIVE FOREVER” project (590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-1-SSCP). The project is an Erasmus+ Sport Small Collaborative Parnerships and is co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union. The project continues for two years (2018-2019). Partners: Club Esportiu Alba (Tarrega, Spain), Specialais Sporta Centrs (Kuldiga, Latvia) and Down Plus Bucharest Association (Bucharet, Romania).

Nadija

Speciālā sporta centra un projekta vadītāja

 
Boče starptautiskais seminārs Kuldīgā
Svētdiena, 18 februāris 2018 15:04

2018.g. 22. un 23.februārī Kuldīgā notika Erasmus+ projektu Programma Sports "Sport together, active forever" (programma: 590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-SSCP-Sports together, active forever) starptautisks seminārs, kuru organizēja biedrība ,,Speciālais sporta centrs’’.

Projekta mērķi:

1. Sporta skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide, inovatīvu mācību metožu apguve mācību procesa pilnveidošanai.

2. Kuldīgas novada jauniešu izglītošana un iesaistīšana brīvprātīgā darba veikšanā sacensībās un pasākumos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Seminārā piedalījās pārstāvji no trīs valstīm: Rumānijas, projekta koordinatore (National University of Physical Education and Sport, Bucharest, the coordinator Professor PhD. Florin Pelin), Rumānija (Down Plus Bucharest Association), Spānijas (Sport Club Alba, Associacio Alba, Tarrega), Latvijas (Nadija “Speciālais sporta centrs”) un Speciālā sporta centra (SSC) partneri.

Vairāk kā 40 dalībnieku vidū bija augstskolu pasniedzēji, sporta klubu treneri, sporta skolotāji, sociālie darbinieki, bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki, brīvprātīgā darba veicēji un citi interesenti, kuri vēlējās pilnveidot savas zināšanas.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar bočes spēles noteikumiem, inventāru, ekipējumu, tiesnešu darbu, brīvprātīgo pienākumiem, sportistu trenēšanas un testēšanas metodēm, sacensību organizēšanas specifiku un principiem. Ārzemju augstskolu pasniedzēji Kuldīgā izstrādāto treniņu metodiku atzina par labu un pārņemamu izmantošanai savu studentu apmācībai.

Speciālā sporta centra biedri iepazīstināja ar savu pieredzi, kas izaugusi līdz Eirāzijas sacensību organizācijai Kuldīgā 2017.gadā. Ilggadīgā veiksmīgā sadarbība ar SO Latvija vadību, Kuldīgas pašvaldību, Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstības centru, Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāju Lailu Meirupsku un viņas atsaucīgajiem jauniešiem, Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, Starptautiskās Policijas asociācijas biedriem, Latvijas Paralimpiskās komitejas vadību un atlētiem ir bijusi šīs izaugsmes pamatā, kļuvusi par atdarināmu piemēru citu valstu pārstāvjiem. Speciālais sporta centrs ir gatavs iesaistīt savā darbībā arī citus interesentus.

Semināra praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja praktiski veikt testēšanu un iesaistīties modificētās sacensībās.

Šis ir novatorisks sporta veids, kas nav iekļauts oficiālajā sporta disciplīnu sarakstā, ko atzinusi Starptautiskā olimpiskā komiteja un starptautiskās sporta federācijas, tāpēc ir ierosināts izveidot Sporta programmu ar projekta palīdzību.

Šī bija projekta, kurš turpināsies līdz 2019.gada decembrim, pirmā aktivitāte. Plānoti vēl 2 semināri iesaistītajās valstīs sporta skolotājiem un brīvprātigiem, apmācības, vietējās un starptautiskās sacensības, bukleta izdošana. Labākajiem sportistiem un treneriem 2019.gada maijā būs iespēja piedalīties starptautiskās sacensībās Spānijā (Tarrega).

Ārzemju viesiem bija iespēja paviesoties domē pie pašvaldības vadītājas Ingas Bērziņas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma gidu pavadībā iepazīties ar Kuldīgas vecpilsētu, apmeklēt nesen atvērto Jauniešu māju. Dalībnieki bija pārsteigti par pilsētas sporta būvēm un pašvaldības nodrošinātajām iespējām nodarboties ar fiziskām aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un visdažādākā vecuma iedzīvotājiem.

 

Par projektu "Sport together, active forever".

Nacionālā fiziskās izglītības un sporta universitāte (Bukareste, Rumānija) - projekta "SPORT TOGETHER, ACTIVE FOREVER” (590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-1-SSCP) pieteicējs un koordinators. Projekts ir Erasmus + Sports mazās sadarbības partnerības projekts, un to līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus + programmu. Projekta termiņš - divi gadi (2018-2019). Partneri: Club Esportiu Alba (Tarrega, Spānija), Speciālais Sporta Centrs (Kuldīga, Latvija) un Down Plus Bukarestes asociācija (Bukareste, Rumānija).

National University of Physical Education and Sport (Bucharest, Romania) won, as an applicant, the ”SPORT TOGETHER, ACTIVE FOREVER” project (590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-1-SSCP). The project is an Erasmus+ Sport Small Collaborative Parnerships and is co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union. The project continues for two years (2018-2019). Partners: Club Esportiu Alba (Tarrega, Spain), Specialais Sporta Centrs (Kuldiga, Latvia) and Down Plus Bucharest Association (Bucharet, Romania).

Informācija arī šeit.

Informāciju sagatavoja Nadija

Attachments:
Download this file (Atlets.JPG)Atlets.JPG[ ]63 Kb
Download this file (Ieva_Zane.JPG)Ieva_Zane.JPG[ ]68 Kb
Download this file (IPA.JPG)IPA.JPG[ ]58 Kb
Download this file (Kuldiga_dome.jpg)Kuldiga_dome.jpg[ ]183 Kb
Download this file (zālē.JPG)zālē.JPG[ ]73 Kb
 
Kuldīga kļūs par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīgako vēsturisko pilsētu
Pirmdiena, 21 septembris 2015 18:24

Starptautiskās Arhitektūras mantojuma dienas ietvaros Kuldīgā 2015. gada 11. septembrī notika starptautiskā konference, kas bija veltīta koncepcijas «Universālā dizaina principu piemērošana Kuldīgas vēsturiskajā centrā" apspriešanai. To organizēja Baltijas Arhitektūras centrs un Neredzīgo integrācijas biedrība Es Redzu (Latvija) ar Kuldīgas novada domes atbalstu. Pēc koncepcijas īstenošanas Kuldīga kļūs par vienu no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīgākajām vēsturiskajām pilsētām Eiropā.

 
No 2015.gada ieviesīs pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu
Svētdiena, 12 oktobris 2014 14:21

Plānots, ka no 2015.gada 1.janvāra ieviesīs pilnveidoto, starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu, informē Labklājības ministrija (LM).

 
Ar mērķi Kuldīgas vecpilsēta saglabāta un pieejama visiem
Pirmdiena, 21 oktobris 2013 12:30

No 9. – 11. oktobrim Starptautiskās arhitektūras dienu ietvaros konferences dalībnieki secināja, ka Kuldīga ir gatava graut robežas, atteikties no formāliem risinājumiem un meklēt ārpus rāmju risinājumus, lai ikviens gadsimtu senajā pilsētā justos kā mājās.

Trīs dienu garumā Kuldīgā norisinājās zinātniski praktiska konference „Sabiedrībai pieejamas vides veidošana pilsētu vēsturiskajos centros”, kuras ietvaros plašs ekspertu loks un cilvēki ar invaliditāti strādāja, lai ieteiktu risinājumus Kuldīgai vides pieejamības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumos. Notika arī arhitektu un dizaina studentu plenērs par vides pieejamības risinājumu nodrošināšanu vēsturiskās ēkās, kā arī Kuldīgas vēsturiskās vides testēšana un secinājumu formulēšana.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 5