Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru
Otrdiena, 10 janvāris 2012 14:53

2012.gada 3.janvārī ir pieņemti un 2012.gada 7.janvārī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru".

http://www.likumi.lv/doc.php?id=242466