“Lieldienu Zaķis” Kuldīgā!

Pēc vairāku gadu pārtraukuma atjaunojām tradīciju izkustēties pavasara pasākumā “Lieldienu Zaķis”.

15.04.2023.g. Kuldīgā notika pielāgotās sacensības un aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Šajā dienā dalībniekiem bija iespēja samērot savas spējas galda tenisā, novusā, handbolā, stafetēs un boče spēlē.

Šogad sacensībās piedalījās tikai uzaicinātās piecas komandas: Speciālais sporta centrs (organizators), Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”, VSAC “Kurzeme” filiāle “Gudenieki”, Liepājas “Brāļi un māsas”, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde. Jaunākām dalībniekam bija 11 un vecākajam 75 gadi. Kāpēc viņiem ir svarīgi iesaistīties/piedalīties sacensībās?

Sacensības ir svarīgs un dabīgs cilvēka dzīves aspekts. Gan sportā, gan citās jomās, sacensības var dot cilvēkiem daudz prieka un gandarījuma. Sacensība cilvēkiem dod iespēju apzināties savas spējas un izaicinājumus. Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām sacensības var sniegt daudz vairāk nekā tikai pozitīvas emocijas.

  1. Sacensību loma cilvēku ar speciālām vajadzībām dzīvē. Sacensības ļauj justies svarīgiem un darboties atbilstoši savām spējām un sasniegumiem. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka viņi dažkārt var justies diskriminēti un izslēgti no citām aktivitātēm, piemēram, sportošanas. Kopīgas nodarbes, komandu spēles ļauj apzināties sadarbības iespējas, tādējādi veidojot pašapziņu un uzņēmību turpmākajai attīstībai.
  2. Sacensības kā izaicinājums. Sacensības var būt kā pozitīvs izaicinājums cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un palīdzēt viņiem attīstīt pašdisciplīnu un neatlaidību. Tā ir arī iespēja mācīties no zaudējumiem un veidot mentālu izturību.
  3. Sacensības kā sociālā pieredze. Sacensību laikā ir iespēja satikt jaunus cilvēkus un veidot draudzības, kas var ilgt ilgi pēc sacensībām. Tas var būt īpaši svarīgi tiem cilvēkiem, kuriem ir grūti atrast kopīgas intereses un ietekmēt savas sociālās prasmes.
  4. Sacensības kā motivācijas avots. Sacensības ir lielisks motivācijas avots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dažreiz viņiem ir grūtības iegūt nepieciešamo motivāciju, lai sasniegtu savus mērķus un veiktu ikdienas uzdevumus. Tomēr, piedalīšanās sacensībās var būt ļoti motivējoša pieredze, kas palīdz cilvēkiem sasniegt savus mērķus un uzlabot savas prasmes, iegūt jaunas zināšanas.

Paldies Agrim Kimboram, Adrianam Dravniekam, Klintai Āboliņai, Harijam Gulbim, Vitai Treilonei, Ārim Pētersonam par atbalstu pasākuma tapšanā un norisē! Pateicoties jums, mums bija jautri!

Jūsu Nadija