Par mani

Vārds, uzvārds: Nadija Strazdiņa

Faktiskās dzīvesvietas adrese: Kuldīgā

E-pasts: nadija[at]nadija.lv

Izglītība: Augstākā

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Liepājas Universitāte (pabeigta doktorantūra)

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

Profesionālā kvalifikācija

 • Fizioterapeits
 • Visu izglītības pakāpju un līmeņu sporta skolotāja kvalifikācija
 • Sociālo zinību skolotājs
 • Speciālās pamatizglītības skolotājs
 • Feldšeris – laborants

DARBA PIEREDZE

 • Kuldīgas novada pašvaldība – Kuldīgas novada sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāja
 • Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs
 • Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests
 • Līgas Vaļģes veselības centrs
 • Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs, no 2004.g.
 • “Kuldīgas slimnīca” SIA
 • Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, no 2012. g.
 • “E. Gulbja laboratorija” SIA
 • Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija
 • Kuldīgas 2.vidusskola
 • Kuldīgas Centra vidusskola
 • SIA “Bool”

NOMINĀCIJAS, APBALVOJUMI, PATEICĪBAS, SASNIEGUMI

 • 2007. g. nominācija Gada Sporta skolotājs (Latvijas Paralimpiskā komiteja)
 • 2010.g. nominācija Gada Sporta skolotājs (Kuldīgas novads)
 • 2011.g. LR IZM Pateicības raksts (Ministrs Rolands Broks)
 • 2011.g. LR IZM “Izglītības inovācijas balva 2011” (par līdzdalību iniciatīvā)
 • 2011.g. Kuldīgas novada GODA BALVA
 • 2011.g. Konkursa “Drosmīgo ideju atbalsta programma” uzvārētāja (projekts “Apmācības spēļu un izaugsmes analītikas platforma bērniem ar speciālām vajadzībām”)
 • 2013.g. novembrī LR IZM Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu ar invaliditāti sporta attīstībā (Ministrs Vjačeslavs Dombrovskis)
 • 2013.g. iegūta pedagoga profesionālās darbības 4. pakāpe
 • 2014.g. Sabiedrības balsojumā par “Gada balvu medicīnā 2013” nominēta kategorijā “Gada rehabilitācijas speciālists 2013”
 • 2014.g. oktobrī LR IZM Pateicības raksts (Ministre Ina Druviete)
 • 2014.g.3.decembrī vizīte pie Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa
 • 2015.g.12.aprīlī LSO pateicības raksts par bocce sacensību organizēšanu un vadīšanu (1.Baltijas Starptautiskās atklātās boče scansības)
 • 2017. 12.decembrī vizīte pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa

AKTIVITĀTES

 • Speciālais sporta centrs (dibinatāja)
 • Latvijas Speciālā Olimpiāde (Special Olympics Latvia)
 • Bērnu un Jauniešu invalīdu sporta federācija
 • Mācību centrs “A Sports”
 • Bērnu un jauniešu nometņu vadītāja

MĀCĪBU SEMINĀRI, SACENSĪBAS

 • Vācija Hanovere (spec. pedagoģija)
 • Rumānija (spec. pedagoģija)
 • 2010.g. Beļģija Antverpen (2010., Treneris trenerim)
 • 2010.g. Polija Varšava (2010., European Youth Summit)
 • 2011.g. Beļģija Brisele 2011., (IT “Wiki World”)
 • 2011.g. Kipra (2011., Pasaules Vasaras spēles, adaptācija)
 • 2011.g. Grieķija Atēnas (2011., Pasaules Vasaras Spēles, sacensības, 2.vieta, futbols)
 • 2011.g. Malta (2011., IT mācības GMS 6 programma)
 • 2011.g. Īrija, Dublina (2011.g.17.-18.nov., “Special Olympics Europe Eurasia Strategic Marketing Communication Workshop”)
 • 2012.g. Slovēnija, Ļubļana (2012.g.12.apr. – 17.apr. Eiropas galda tenisa sacensības, iegūta 2.vieta)
 • 2012.g. Londonā (Lielbritānijā). Piedalījos Starptautiskās Paralimpiskās spēlēs Londonā (Lielbritānijā) 2012.g.no 5.līdz 7. septembrim, lai pavadītu LR IZM ministru Robertu Ķīli (kurš saslima un neaizbrauca)
 • 2014.g. Zviedrijā, Gēteborgā. Gotijas kauss (Gothia Cup) (komadai zelts un kauss, futbols)
 • 2014.g. Beļģijā, Antverpenē. SO Eiropas Vasaras spēles no 9. līdz 20.09.2014.g. (2.vieta boče dubultspēlē)
 • 2015.g. Organizēju un novadīju I Atklātās Baltijas valstu starptautiskās boče sacensības (2.vieta komandai, info, video šeit)

ZINĀTNISKĀS KONFERENCES, PUBLIKĀCIJAS

 • 2013.g. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference “Biopsychological Basics of life in education and health” Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (ar referātu. Info šeit)
 • 2013.g. Grāmata speciālo skolu sporta skolotājiem un pulciņu vadītājiem “Boče – spēle visiem”
 • 2013.g. 5. zinātniskā konference “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā” Liepājas Universitāte (19.04.2013. ar referāru. Info šeit)
 • 2013.g. 6rd Baltics Sport Science Conference. Latvijas Sporta pedagoģijas Akadēmija (23.04.-25.04.2013. ar referātu. Info šeit)
 • 2013.g. 19th International Symposium on Adapted Physical Activity (ISAPA) at Yeditepe University, İstanbul, Turkey(19-23.07.2013. ar referātu. Info šeit)
 • 2014.g. 6. zinātniskā konference “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā” Liepājas Universitāte (4.04.2014.ar referātu. Informācija šeit)
 • 2014.g. 7. Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” (10.04.-12.04.2014.g. ar referātu. Informācija šeit)
 • 2014.g. Starptautiskā konference “No izslegšanas uz iekļaušanos” (8.maijā 2014.g. Iznformācija šeit)
 • 2014.g. X Starptautiskā Jauno zinātnieku konference (ar referātu, 28. – 29. novembris 2014.g.)
 • 2014.g. Izveidoju un licencēju A veida programmu (18.06.2014.Nr.9) “Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā     skolēnu fizisko spēju aatīstīšanai”
 • 2015.g. Latvian Sisabled Children and Youth Sport Federation International seminar “Today’s Education for Developmrnt of Future Society” (ar referāru, 2015.g.9.aprīlī)
 • 2015.g. 8. Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” (ar referātu, 2015.g.10. – 11. aprīlis)
 • 2015.g. 7.zinātniskā konference “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā” (ar referātu “Sporta skolotaju attieksme pret mācību prcesu skolēniem ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem”, 2015.g.24.aprīlī)
 • 2015.g. Grāmata sporta skolotājiem un treneriem “Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju aatīstīšanai”
 • 2015.g. publikācija “Speciālo skolu sporta skolotaju attieksme pret mācību prcesu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem” (publikācija šeit)
 • 2015.g. ISAPA. The 20th International Symposium on Adapted Physical Activity (June 11.-15.2015. Presenters“What Physical Education Teachers Think about Teaching Students with Severe Intelectual Disability”). Israel