Starptautiskais Erasmus+ projekts tuvojas noslēgumam 2019

2019.g.decembrī noslēgsies Erasmus+ projekts “Sport together, active forever”, kuru divus gadus realizē biedrība “Speciālais sporta centrs” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Projekta ilgums 2018. un 2019.gads. Projekta mērķis: Sporta skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide, inovatīvu mācību metožu apguve mācību procesa pilnveidošanai. Jauniešu izglītošana un iesaistīšana brīvprātīgā darba veikšanā sacensībās un pasākumos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pirmo projekta aktivitāti – mācību konferenci organizēja Latvija, un…

Lasīt vairāk