Iesaistīšanās un aktivitāte cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

LSO un SSC republikas “Boccia kauss 2024” Kuldīgā

Boccia sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir kļuvušas par gaidītu un iecienītu notikumu jau kopš 2004. gada. Pirms 20 gadiem bija organizētas pirmās sacensības Kuldīgā. Toreiz sacensībās bija iesaitījušās 4 vietējās komandas. Katru gadu šo spēli izvēlas arvien vairāk dalībnieku, kas liecina par to, cik nozīmīga un iecienīta ir šī aktivitāte. Šī sacensību tradīcija ir ne tikai sporta pasākums, bet arī kopienas veidošanās un solidaritātes apliecinājums.

Viens no galvenajiem aspektiem, kas padara šīs sacensības tik pievilcīgas, ir iespēja, kādu treneri, sporta skolotāji un citi aktīvisti piedāvā sportot gribētājiem ar dažādiem funkciju traucējumiem. Viņu atbalsts un rūpes palīdz pielāgot aktivitātes, lai treniņa procesā katra dalībnieka individuālās vajadzības tiktu pilnībā apmierinātas, ļaujot sportot gribētājiem ne tikai iesaistīties treniņos, bet arī pilnībā izbaudīt sporta piedzīvojumu.

Šogad sacensības tika organizētas divās dienās, lai nodrošinātu lielāku komandu skaitu iesaisti. 2024.gada 15.februārī notika sacensības bērniem un jauniešiem (sportistu vecums līdz 18 gadiem), savukārt, 17. februārī sacensības tiem, kuriem ir 18 un vairāk gadu. Jaunākajam dalībniekam bija 13, bet  vecākajam – 77 gadi.

Sacensības organizēja Latvijas speciālā olimpiāde un Speciālais sporta centrs sadarbība ar Kuldīgas novada pašvaldību. Sacensības notika Kuldīgas Sporta namā (Virkas iela 13).

1.sacensību diena (15.02.2024.g.) 

Šajā dienā bija ieradušies sportisti no Zālītes pamatskolas, Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas, Tukuma novada pamatskolas “Spārni”, Pamūšas pamatskolas, Upesgrīvas pamatskolas un Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra.

Kopā tika izspēlētas 15 spēles uz diviem standarta laukumiem. Sacensību tiesneši bija Vita Treilone un Agita Nelsone. Tiesnešiem palīdzēja Inguss Jēgers un Alise Simsone. Sacensību sekretārs Harijs Gulbis. Galvenais tiesnesis Nadija Strazdiņa.

Sacensību rezultāti 15.02.2024.

A divīzija

1.vieta – Zālītes pamatskola (13 punkti)

2.vieta – Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola (10 punkti)

3.vieta – Tukuma novada pamatskola “Spārni” (9 punkti)

B divīzija

1.vieta – Pamūšas pamatskola (5 punkti)

2.vieta – Upesgrīvas pamatskola (3 punkti)

3.vieta – Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs (3 punkti)

2. sacensību diena (17.02.2024.)

Šajā dienā uz sacensībām bija ieradušies Kudīgas Speciālā sporta centra sportisti, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”, SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa “Kuldīga”, Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs, VSAC “Kurzeme” filiāle “Gudenieki”, VSAC “Kurzeme” filiāle “Ilģi”, VSAC “Kurzeme” filiāle “Dundaga”, VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi”, VSAC “Kurzeme” filiāle “Liepāja”, Liepājas “Brāļi un māsas”, Tukuma novada pamatskolas “Spārni” sportisti.

Dienas laikā tika izspēlētas 30 spēles uz trijiem standarta laukumiem. Sacensību tiesneši bija Vita Treilone, Agita Nelsone, Nadija Strazdiņa. Sacensību sekretārs Harijs Gulbis.

Sacensību rezultāti 17.02.2024.g.

DIVIZIONĒŠANA

Divizionēša A grupa

1.vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Liepāja”

2.vieta – Tukuma novada pamatskola “Spārni”

3.vieta – Kuldīgas novada p/a Sociālais dienests

4.vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Dundaga”

5. vieta – Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs

6. vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi”

Divizionēša B grupa

1.vieta –  Speciālais sporta centrs (Kuldīga)

2.vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Iļģi”

3.vieta – SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa “Kuldīga”

4.vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Gudenieki”

5. vieta – “Māsas un brāļi” (Liepāja)

FINĀLS

A divīzija

1. vieta – Speciālais sporta centrs (Kuldīga)

2. vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Liepāja”

3. vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Iļģi”

4. vieta – Kuldīgas novada p/a Sociālais dienests

B divīzija

1. vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Dundaga

2. vieta – SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa “Kuldīga”

3. vieta – Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs

4. vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Gudenieki”

C divīzija

1. vieta – “Māsas un brāļi” (Liepāja)

2. vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi”

Šādas sacensības sniedz daudz vairāk nekā vienkāršu sporta izklaidi. Tās ir arī iespēja rast jaunus draugus, attīstīt sadarbības prasmes, uzlabot fizisko formu un pašapziņu. Turklāt tās veicina sociālo integrāciju un solidaritāti, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem neatkarīgi no viņu individuālajām spējām.

Kuldīgas boccia sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir vērtīgs un svarīgs notikums, kas sniedz iespēju ikvienam piedalīties sportiskās aktivitātēs un izbaudīt sportot prieku un kopienas garu. Šīs sacensības atspoguļo mūsu sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – ar cieņu, sapratni un atbalstu. Tas ir solis uz priekšu, kas veicina vispārēju sapratni un integrāciju mūsu sabiedrībā.

Boccia sacensības Kuldīgā nav tikai spēle – tā ir kopā būšana.

Sacensību gaitu aprakstīja Nadija