Republikas Boče sacensības Kuldīgā

Speciālais sporta centrs (SSC) regulāri organizē dažāda mēroga sacensības un pasākumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lielākai dalībnieku daļai piedāvātie pasākumi ir vienīgie, kuros dalībnieki ir spējīgi iesaistīties un jautri pavadīt laiku. 2023. gada 16. februārī republikas sacensības notika Kuldīgas Vieglatlētikas manēžā sadarbībā ar Latvijas speciālo olimpiādi, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”.

Sacensībās piedalījās 10 komandas no Pamūšas speciālās pamatskolas, Zālītes speciālās pamatskolas, Tukuma novada speciālās izglītības iestādes, Limbažu novada speciālās pamatskolas, Speciālā sporta centra, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra, Kuldīgas novada Sociālā dienesta, Gaismas pamatskolas, Upesgrīvas pamatskolas un VSAC “Kurzeme” filiāles “Gudenieki”.

Vispirms notika dalībnieku boče spēles prasmju pārbaude – divizionēšana. Pēc divizionēšanas komandas sadalījās tŗīs divīzijās.

Rezultāti:

A divīzijā

1. vieta- Zālītes speciālā pamatskola,

2. vieta- Limbažu novada speciālā pamatskola,

3. vieta – Upesgrīvas pamatskola,

4. vieta- Gaismas pamatskola.

B divīzijā

1. vieta- Pamūšas speciālā pamatskola,

2. vieta- Speciālais sporta centrs,

3. vieta – Tukuma novada speciālās izglītības iestāde.

C divīzijā

1. vieta- Viduskurzemes pamatskola- attīstības centrs,

2. vieta- Kuldīgas novada pašvaldības “Sociālais dienests”,

3. vieta- VSAC “Kurzeme” filiāle “Gudenieki”.

Paldies tiesnešiem, tiesnešu palīgiem, asisteniem, sportistu pavadoņiem, vecākiem un likumīgajiem pārstāvjiem, ka arī puišiem, kuri palīdzēja uzstādīt un novākt bortus.

Paldies Centra vidusskolas skolēniem (audzinātāja Ilze Roberta), kuri aktīvi iesaistījās inventāra nogadāšanā noliktāvā un paši izteica vēlmi sadarboties un palīdzēt pasākumos arī turpmāk.

Uz satikšanos un sadarbību!

Nadija