Piecelies un piecel citus!

Speciālā sporta centra pasākums “Kopā jautrāk!”

Katram cilvēkam ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes, lai viņš varētu normāli funkcionēt. Sacensības ir lielisks motivācijas avots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dažreiz viņiem ir grūtības iegūt nepieciešamo motivāciju, lai sasniegtu savus mērķus un veiktu ikdienas uzdevumus. Tomēr, piedalīšanās sacensībās var būt ļoti motivējoša pieredze, kas palīdz jebkuram cilvēkam sasniegt savus mērķus un uzlabot savas prasmes, iegūt jaunas zināšanas. Iesaistīšanās aktivitātēs dod viņiem daudz prieka un gandarījuma, tās sniedz daudz vairāk nekā tikai pozitīvas emocijas.

Visas sacensības, kuras mēs (Speciālais sporta centrs) organizējam un kurās piedalāmies, ļauj dalībniekiem justies svarīgiem un darboties atbilstoši savām spējām un sasniegumiem. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka sportisti (cilvēki ar īpašām vajadzībām) dažkārt var justies diskriminēti un izslēgti no citām aktivitātēm. Mēs zinām, ka kopīgas nodarbes, komandu spēles ļauj apzināties sadarbības iespējas, tādējādi veidojot pašapziņu un uzņēmību turpmākajai attīstībai. 

2023.gadā Eiropas sporta nedēļa notika no 23. līdz 30.septembrim. Otro gadu pēc kārtas Speciālais sporta centrs organizēja pasākumu ar pielāgotām sporta aktivitātēm.

Šogad 23. septembrī Kuldīgā Eiropas sporta nedēļas ietvaros notika fiziskās aktivitātes (boccia, novuss, dambrete unstafete). Pasākumā bija iesaistīti cilvēki ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Sporta aktivitātēs veiksmīgi bija iesaistīti dalībnieki, kuru vecums no 14 līdz 52 gadiem. Sportot gribētāji bija Kuldīgas novadā dzīvojošie un viņu draugi no Liepājas un Tukuma novada.

Šoreiz pasākums notika sadarbībā ar Indiķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolu un Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”. Pasākums notika skolas sporta zālē un, pateicoties skolotājai Lailai Meirupskai, pasākuma veiksmīgo un jautro noskaņojumu nodrošināja 9.klases meitenes Aleksandra, Sanita, Daina, Krista, Alise, Laura, Rebeka un Anna. Pēc pasākuma meitenes izteica vēlmi turpināt sadarboties ar Speciālo sporta centru un palīdzēt pasākumu organizēšanā.

Pasākuma aktivitāšu organizatori/tiesneši šogad bija Harijs Gulbis, Klinta Āboliņa, Āris Pētersons, Vita Treilone, Lija Simsone.

Paldies Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram, ka aizdevāt mums novusa galdu!

Paldies VSAC “Kurzeme” filiāle “Gudenieki” šoferim, kurš atveda novusa galdu!

Paldies Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas vadītājai Dacei Uplejai, ka palīdzējāt iemītniekam piedalīties sacensībās!

Paldies LSFP un Aleksandrai Šalkovskai!

Paldies Macaļu ģimenei, kuri mums rādīja savu jauko un jautro programmu “Cirks” un iedvesmoja dalībniekus trenēties un izmēģināt jaunas aktivitātes/izaicinājumus.

Paldies visiem, kurus nenosaucu, bet kuri palīdzēja nogādāt sportistus uz un no sacensībām, kā arī iesaistījās pasākuma norisē!

Kopā mēs varam paveikt lielus darbus un vismaz nedaudz padarīt līdzcivēku dzīvi jautrāku, nedaudz savādāku.

Jūsu Nadija