Ķermeņa pozīcijas novērtēšanas pamatprincipi. Kustību analīzes principi

Anatomiskā pozīcija – rokas uz āru (apakšd. supinatio).

 

Fizioloģiskā pozīcija –rokas vienkārši gar sāniem.

Pamatpozīcija – guļus /sēdus / stāja uz ceļiem (4r., pem ir atvasināta no ceļu stājas).

Cilvēka ķermeņa pozas analīze:

 1. Atbalsta laukuma lielums.
 2. Gravitācijas (smag.) centra augstums virs atbalsta laukuma.
 3. Grav. c. projekcijas = gr. līnijas proj. v. atb. l-ā – no grav. centra tiek vilkts perpendikuls pret pamatni. Novērtē, vai grav. centra proj. v. atrodas atb. l-a centrā vai novirzīts uz sāniem.
 4. Pozas atbalsta punktu skaits (cilv. – 2 pēdas).
 5. Pozas noturēšanā iesaistīto segmentu skaits un locītavas.
 6. Mobilitāte (KA), kas nepieciešama locītavās, lai ieņemtu pozu.
 7. M-ļu darbs ap loc.; kuras m-ļu gr. Darb., kādā režīmā.

Kustību analīzes principi

Ir 5 galvenās teorētiskās pieejas (teorētiskie faktori), analizējot kustību

 • Anatomiskā – anatomija apraksta cilvēka ķermeņa un tā daļu struktūru un šo daļu kustību potenciālu – cilvēka ķermeņa daļu spēju veikt kustību.
 • Fizioloģiskais faktors – studē procesus, kam jānotiek, lai iniciētu, kā arī turpinātu, nodrošinātu un arī kontrolētu kustību.
 • Psiholoģiskais faktors – pēta izjūtas, uztveri un motivācijas kustībai. Motivācija stimulē kustību. Pēta neiroloģiskos mehānismus, kas kontrolē kustību.
 • Mehāniskā – nosaka spēka, laika un attāluma attiecības, kas iesaistītas ķermeņa kustībā.
 • Sociāli – kulturālā pieeja – pēta dažādu kustību nozīmi dažādās ļaužu grupās, kopienās – reliģiskās un kulturālās.

Visi šie faktori ir saistīti un katrs no tiem var ietekmēt kustības norisi.

Katrai ķerm. pozīcijai jāzin grav. c-a, tā projekcijas līnijas atr. attiec. uz atb. lauk-u.

Kustību analīzei:

–          Simetriskums (ekstremitātēm)

–          Aizvietošana

–          Vai nav sāpes kustību laikā

Kustību analīzei izmanto asis un plaknes (skat. I-27). Praktiski analizē: kādā plaknē notiek kustība, iespējamās kustības, kas iespējamas locītavā, šo kustību N un esošais apjoms °-os, kustību kvalitāte ; ap locītavu esošo audu stāvoklis – cīpslas, saites, intrakapsulārās struktūras, muskuļi

Ap kādu asi notiek kustība – ap frontālo asi var veikt flexio, extensio – kustība notiek sagitālā plaknē; ap sagitālo asi var vaikt lateroflexio, abductio, adductio – kustība notiek frontālā plaknē.

Analizē:

 • locītavu
 • kāda kust. (flex /ext); plakne
 • muskuļu gr., kas darb. (smag. sp.)
 • kontrakcijas rež. (konc. / ekscentr.)
 • spēku salīdzin. (smag. sp.: m-ļu sp.. g ≥ m-ļu sp.)