Kā darbinieki rada pievienoto vērtību

Šodien daudzi darba devēji ir gatavi maksāt vairāk, lai atrastu pareizos cilvēkus, kas pievienotu vērtību ražotajam produktam, vai veicinātu pakalpojumu paplašināšanos. Diemžēl, darbinieki paši nemeklē (nepiedāvā) šo labo īpašību vai pat ir pārāk iegrimuši sevī (rutīnā), lai zinātu, ka viņi to spēj. Te ir saraksts ar darbinieku iezīmēm no stabila uzņēmuma, kas rada produktus ar augstu pievienoto vērtību.
Ja jūs esat darbinieks, centieties padarīt tās par savu ieradumu. Ja esat darba devējs, novērtējiet un atalgojiet šādu uzvedību.

1. Iztiek bez uzdevuma detalizācijas.

Daudzi darba devēji ir pieraduši tikai stāstīt cilvēkiem, ko un kā darīt. Darbinieki rada vērtību, kad tie paredz nepieciešamo un spēj izdarīt bez atgādinājuma.
2. Vēršas pret kaiti, ne simptomu.
Uzņēmums bieži reaģē uz kādu ārkārtas situāciju (,,dzēš ugunsgrēku’’). Darbinieki rada vērtību, kad tie novērtē problēmas cēloni un veic sistēmiskas pārmaiņas, kas pilnībā novērš problēmas.
3. Atbrīvo no spiediena (spriedzes), nevis rada to.
Stress un uztraukums cilvēkiem pielīp un vairojas. Darbinieki rada vērtību, kad tie palīdz cilvēkiem izvairīties no tā, lai viņi varētu uzlabot produktivitāti.
4. Plāno un ievēro saplānoto.
Nejauša doma un spontāna rīcība parasti rada viduvējus vai epizodiskus rezultātus. Darbinieki, kas spēj ieraudzīt vērtību, izveidot efektīvu struktūru un vadīt komandu uz priekšu efektīvi realizējot plānoto, panāk augstus un stabilus rezultātus.
5. Veic savus mājasdarbus.
Ideju radīšana ir noderīga, bet ne katrs ieteikums ir izdevīgs vai piemērots. Nepareizs priekšlikums var traucēt vai pat aizkavēt komandu. Darbinieki rada vērtību, kad tie savlaicīgi izpēta idejas īstenošanas iespējamību, lai neizniekotu komandas pūles.
6. Ir gudrāki par bosu vismaz vienā jomā.
Cilvēki nekad nav nekļūdīgi, un pat vadītājiem jāmācās. Darbinieki rada vērtību, kad izmanto zināšanas, kas aizpilda bosa nepārzinātās zonas.
7. Pārredz ceļu piecus soļus uz priekšu.
Daudzi darba ņēmēji redz tikai savus tiešos uzdevumus. Darbinieki rada vērtību, kad viņi skatās uz priekšu un plašāk. Bieži viņi atrisinās jautājumus, pirms tie kļūst neatliekami risināmi.

8. Izprot kopainu.
Cilvēki, kas strādā tikai savu projekta daļu, bieži rada problēmas citiem kolektīvā. Darbinieki izveido vērtību, kad viņi izprot, kā viņu veikums ietekmē kopdarbu, tāpēc spēj savas darbības pieskaņot.
9. Būvē tiltus, nevis met bumbas.
Ir cilvēki, kas izceļ citu kļūdas vai pat apgrūtina citiem uzdevumu veikšanu, vienlaikus cenšoties paši virzīties uz augšu pa karjeras kāpnēm. Darbinieki rada vērtību, kad tie veicina biedriskumu un vidi, kura kā paisums paceļ visas laivas.
10. Nenes savu un citu ,,krustu’’.
Neieinteresētu darbinieku dēļ uzņēmumam draud stagnācija un zaudējumi. Vērtību var palielināt, arī izkopjot talantīgu atlaišanas procesu.
11. Spēj pozitīvi ietekmēt apkārtējos.
Augošam uzņēmumam nepieciešami līderi. Darbinieki rada vērtību, kad tie var iedvesmot citus un likt kaut kam notikt gan iekšēji, gan ārēji.
12. Ņem vērā paredzamās nākotnes ietekmi.
Nākotne vienmēr virzās tuvāk. Pazīmes, kas gaida priekšā, vienmēr eksistē. Darbinieki rada vērtību, kad tiem interesē nākotne, kad apsver to, kā gaidāmajam jāmaina viņu rīcība un domāšana.
13. Spēj aktīvi un efektīvi sazināties.
Neskaidrība vai nepietiekama informācija veicina nomācošu darba vidi. Darbinieki rada vērtību, kad viņi saņem konsekventu un pilnīgu informāciju, kas jāzin visiem.

14. Savlaicīgi gatavojas lomu maiņai.
Vadītājs nevar vadīt visu laiku. Darbinieki rada vērtību, kad tie iedrošina citus, lai apmācītu un atbalstītu tos kā perspektīvus nākamos vadītājus (aizstājējus).
15. Cīnās par skaidrību un apņemas sasniedzamo.
Cilvēki, kas jāmudina un jāstumj, var noēst jūsu laiku un izraisīt apjukumu. Darbinieki rada vērtību, kad tie pamato savu pārliecību un pragmatisko skatījumu, pirms lēmuma vai kopdarbošanās.
16. Netieši iesaista citus.
Cilvēki, kuri ir negatīvi, pazemina morāli un demotivē. Darbinieki rada vērtību, kad tie palīdz radīt pozitīvu vidi, kas veicina citu iesaistīšanos.
17. Atrod laiku izaugsmei.
Ikdienas rutīna neveicina izaugsmi. Darbinieki izveido vērtību, kad tie aug paši dažādos veidos un motivē kolektīvu cēliem mērķiem.
18. Motivē vienmēr un visus.
Cilvēkiem ir vajadzīgs iedrošinājums, neatkarīgi no to darba pienākumiem. Darbinieki rada vērtību, kad liek visiem justies labi par to , ko viņi dara un kāpēc viņi to dara.
19. Par savu uzņēmumu saka un rāda tikai labu.
Viens slikts uzņēmuma pārstāvis vai tā teiktais rada iespaidu par visu komandu. Darbinieki rada vērtību, kad tie sniedz pozitīvu tēlu, kas atstāj ietekmi arī uz visiem pārējiem.
20. Necenšas izcelt sevi.
Lielībnieks var ignorēt komandu, radot vilšanos un naidu. Darbinieki rada vērtību, kad viņi, uzteicot komandas veikumu, paaugstina ikviena cilvēka laimi un uzticību.
21. Rada patīkamu pārsteigumu ikdienā.
Jebkura darba vide var kļūt garlaicīga un bez izdomas. Darbinieki rada vērtību, kad tie stimulē enerģiju un jaunradi darba vietā.
22. Nežēlojas, bet risina problēmas.
Biznesa pasaulē pastāvīgas sūdzības rada niknumu. Darbinieki rada vērtību, kad tie neieslīgst sūdzībās un palīdz cilvēkiem koncentrēties uz problēmas risināšanu.
23. Novērš nepilnības ( ,,uzkopj virtuvi’’).
Pat visvairāk produktīvie cilvēku dažreiz steigā atsevišķas detaļas atstāj novārtā. Darbinieki rada vērtību, kad tie pārliecinās, ka darbības ir drošas, atbilstošas un pasargātas no bezatbildības.
24. Nošķir darbu no mājām.
Mājas dzīve var viegli pārtapt darba vietā, radot citiem neērtības un radot apjukumu. Darbinieki rada vērtību, kad tie noteiktas robežas un demonstrēts darba un privātās dzīves līdzsvars, lai citi var mācīties no labākās prakses.
25. Nekarina birkas sev un citiem.
Arī biznesā jāizvairās pieņemt upura vai varmākas lomu.
26. Spēj atrisināt konfliktus.
Nereti darba situācijas rada stresu un konfliktus. Darbinieki rada vērtību, kad tie var izkliedēt saspīlēto situāciju un palīdzēt cilvēkiem atgriezties pie kulturālas valodas un pragmatiska risinājuma.
27. Nevairās no debatēm un diskusijas.
Uzņēmums bez spējas apspriest būtiskus jautājumus un intereses var pēkšņi nogāzties bezdibenī. Darbinieki rada vērtību, kad tie uzdod svarīgus jautājumus pie galda, pamatoti diskutē, pat iestājoties pret vairākuma viedokli.
28. Palīdz kolēģiem viņu darbā, ja atliek laika.
Reizēm darba ir vairāk, citdien mazāk. Darbinieki rada vērtību, kad tie pārvalda arī citas jomas un var palīdzēt citiem nepieciešamības gadījumā.
29. Ne vien dara, bet arī skolo.
Uzņēmumiem ir vajadzīgi cilvēki, kas var palīdzēt citiem augt. Darbinieki rada vērtību, kad tie deleģē daļu darba, citiem dodot iespēju iegūt zināšanas un pārliecību.
30. Šķēršļus uztver kā iespējas.
Nelīdzenumi ceļā ir neizbēgami. Darbinieki rada vērtību, kad viņi pret šķēršļiem izturas pozitīvi un bez satraukuma – kā pret pilnveidošanās iespēju.
31. Paplašina uzņēmuma ietekmi (atpazīstamību).
Uzņēmums neaug nejauši un izpilddirektors nav vienīgais, kas to veicina. Darbinieki ir vērtīgi, kad tie popularizē uzņēmumu, radot iespējas tā attīstībai.
32. Ietekmē un stimulē ar nepieciešamību.
Sēdēšana kaktā vai vienas detaļas slīpēšana nemaina minimālo darba samaksu. Darbinieki rada vērtību, kad tie mudina cilvēkus sasniegt savu potenciālu un palīdz tiem pārvarēt savu iekšējo dēmonu.
33. Atstāj aiz sevis ejamu taku.
Bieži vien uzņēmumi nepārtraukti izgudro riteni. Darbinieki rada vērtību, kad tie dokumentē, ko un kā strādā, veicinot iespēju procesu atkārtot.
34. Piesaista citus vērtīgus darbiniekus.
Vērtīgus darbiniekus ir grūti atrast, bet viņi cenšas iepazīt viens otru. Darbinieki rada vērtību, kad tie darbojas kā bāka citiem, kas vēlas būt izcili.
35. Iemieso sabiedrības pamatvērtības.
Tikai rīkojoties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām vērtībām, uzņēmums var būt ilgtspējīgs. Darbinieki rada vērtību, kad demonstrē citiem uzvedību un attieksmi, kas pieņemama ikvienam.

Pēc Kevin Daum