Kā uzlabot savu veselību?

Mūsdienu informācijas pārbagātajā pasaulē it kā nevienam cilvēkam vairs nevajadzētu atbildību par savu veselību prasīt tikai no mediķiem. Par veselības profilakses nozīmi dzirdam ik dienas, bet pašu aktivitātes šajā jomā aug diezgan lēni. Valsts aicinājumiem un brīdinājumiem izdod arvien vairāk līdzekļu, spiež  un stimulē ģimenes ārstus izvērst profilaktisko darbu.

Diemžēl, gan ārsti, gan pacienti nereti savu atbildību sāk slēpt aiz Pasaules Veselības Organizācijas veselības definīcijas – veselība ir fiziska, garīga un sociāla labsajūta. Tā sakot, ko nu mēs varam, ja valsts mums nenodrošina to vai šito!
Atzīstot, ka profilakse  balstās uz iegūtajām zināšanām un spēju tās pielietot dzīvē, būtu jāuzsver pacientu un ārstu attiecību un savstarpējās komunikācijas svarīgā loma.
Amerikas Medicīnas Asociācija izdarījusi virkni secinājumu par pacientu veselības lietotprasmi (saprotot ar šādu terminu ķermeņa funkcionēšanas izpratni, sev piemērotu, labvēlīgu darbību izvēli, spēju uzdot pareizos jautājumus mediķiem un saprast viņu norādījumus).
Izrādās, ka savas veselības zema lietotprasme noved pie katram saprotamiem un izjūtamiem rezultātiem: sliktākas veselības, lielākiem izdevumiem, medikamentozās terapijas neievērošanas un biežākas nokļūšanas slimnīcā.
Kāpēc svarīgi par veselības lietotprasmi runāt jau dzīves pirmajā pusē, kad vairums no mums jūtas labi?
ASV veiktajos pētījumos konstatēts, ka par 65 gadiem vecāki cilvēki 2 reizes biežāk apmeklē ārstu nekā 45-65 gadus veci, bet 75% no viņiem neizprot informāciju par medikamentiem! Mediķus pārsteidza secinātais,  ka 80% neizprot diagrammas, 71% ir grūti izmantot drukātos materiālus, 68% grūti izprast analīžu rādītājus un veikt aprēķinus.
Secinājums – ārstiem, ārstu palīgiem, māsām, farmaceitiem savlaicīgi un prasmīgi jākomunicē ar potenciālo pacientu, mudinot viņu jautāt un saprast atbildes uz vismaz 3 jautājumiem:

 

1. Kas ir mana galvenā problēma?
2. Kas man jādara?
3. Kāpēc man svarīgi to darīt?

Āris Pētersons
Kuldīgas slimnīcas kontrolārsts
25.03.2014.pēc LinkedIn materiāliem