Ko cilvēki nožēlo pirms nāves?

  • Kaut būtu bijusi drosme dzīvot savu dzīvi, nevis dzīvi, ko vēlējās pārējie! (piem. tēvs vēlējās akadēmisko grādu, ģimene – materiālo nodrošinājumu, kāds paša sapņus nosauca par muļķīgiem…)
  • Kaut nebūtu strādājis tik smagi!(piem. nespēju mainīt dzīves veidu, nebija laika baudīt nopelnīto…)
  • Kaut bijusi drosme paust savas jūtas!(piem. t.sk. izvēlēties produktīvu sarunu, cilvēkus, ar kuriem kontaktēties, atšķirīgu dzīvesveidu, pozitīvu attieksmi…)
  • Kaut nebūtu pārtraucis sazināties ar draugiem!(… nekas nevar aizstāt dzīvu, atklātu, labestīgu komunikāciju…)
  • Kaut es būtu vairāk novērtējis, izbaudījis doto laimi!(Ne auto, ne nauda, ne mājoklis, pat ne cilvēki, kuru vidū dzīvojat.
  • Laime kā izvēles iespēja, t.sk. attieksmes izvēle!Uztveres alternatīvas: šķērslis vai piedzīvojums, kavēšanās vai vienatnes baudīšana, neprasīt no tuvākā to, kas viņi nav, bet mīlēt tādus, kādi viņi ir (to labo, kas viņos ir)…

Pārēja raksta daļa šeit.