Prāta vingrošana

Prāta vingrošana (no angļu val.-­‐Brain Gym) ir vingrinājumu kopums, kas tiek pielietots, lai sekmētu mācīšanās spējas un veicinātu pašpārliecinātību skolēnos. Vingrinājumu izpilde aizņem dažas minūtes un var tikt veikti skolā mācību procesā jebkurā brīdī un vietā, kad vien tas nepieciešams. Prāta vingrošanas pamatlicēji ir Dr.Pauls Denisons un viņa sieva Geila Denisone no Kalifornijas, ASV. Savus atklājumus viņi balstīja uz sakarību izpēti starp bērnu fizisko attīstību, runas apguvi un sasniegumiem mācībās. Prāta vingrošanas principi ir populāri visā pasaulē un tiek pielietoti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šos vingrinājumus izmanto arī terapeiti un speciālie pedagogi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Prāta vingrošanā vingrinājumi ir iedalīti pēc 3 principiem:
1) lateralizācija
2) koncentrēšanās
3) centrešanās
Katra vingrinājuma izpilde aizņem apmēram 1 minūti. Papildus vingrinājumiem ūdens arī ir ļoti svarīga prāta vingrošanas sastāvdaļa. Ik vienam tiek rekomendēts iedzert pa malkam ūdens visas dienas garumā.

Apraksts šeit: http://www.witchhazel.it/braingym.htm, šeit un pielikumā.