Starptautiskais Erasmus+ projekts tuvojas noslēgumam 2019

2019.g.decembrī noslēgsies Erasmus+ projekts “Sport together, active forever”, kuru divus gadus realizē biedrība “Speciālais sporta centrs” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Projekta ilgums 2018. un 2019.gads.

Projekta mērķis:

  1. Sporta skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide, inovatīvu mācību metožu apguve mācību procesa pilnveidošanai.
  2. Jauniešu izglītošana un iesaistīšana brīvprātīgā darba veikšanā sacensībās un pasākumos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pirmo projekta aktivitāti – mācību konferenci organizēja Latvija, un konference notika Kuldīgā. 

Otro aktivitāti – starptautiskās sacensības organizēja Spānija.

Trešo aktivitāti – projekta noslēguma semināru ar praktisko aktivitāti organizēja partneri no Rumānijas.

Novembrī Rumānijā katra organizācija atskaitījās par 2 gados paveikto savā valstī.

Spānijas partneri savā valstī uzrakstījuši boče programmu un piedāvā boče pulciņus vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Pulciņos piedalās skolēni, kuri dažādu iemeslu dēļ nav spējīgi vai nevēlas iesastīties cita veida sporta aktivitātēs vai treniņos.

Rumānijas partneri (The National University of Physical Education and Sports) izveidojuši boče programmu universitātes līmenī un apmāca topošos sporta skolotājus šīs spēles noteikumos. Studenti praktiski darbojas ar biedriem no asociācijas “Down Plus”, organizējot treniņus un sacensības cilvēkiem ar Dauna sindromu.

Latvijai abi gadi bija ļoti ražīgi. Mūsu darbību var sadalīt 4 blokos: apmācība, sacensību organizēšana, sportistu testēšana un pasākumu dalībnieku anketēšana.

Treniņos tika pavadītas 158 stundas, noorganizētas 8 dažāda mēroga sacensības, 2 mācību semināri un 1 paraugdemonstrējums sadarbībā ar biedrību “Tu vari”.

Kopā projekta pasākumos bija iesaistīti 215 dalībnieki no vairākām Latvijas pilsētām un no dažādām iestādēm (skolas, sociālie dienesti, biedrības, pansionāti utt.). 

Uz Rumāniju devās Nadija (projekta vadītāja), Dace Šteinberga un Vita Treilone, kuras palīdzēja novadīt praktiskās nodarbības universitētē.

Pēc organizāciju atskaitēm un pēc prakstiskā darba veikšanas varam secināt, ka divi gadi ir pārāk maz, lai apgūtu spēlei nepieciešamās zināšanas un prasmes. Gan spāņiem, gan rumāņiem vēl daudz jāmācās.

Pēdējā vizītes dienā apmeklējām Rumānijas prezidenta pili un muzeju, kā arī asociāciju “Down Plus”, kura atrodas zem viena jumta ar sociālo dienestu. Sociālais dienests piedāvā klientiem dažādas nodarbības: teātra mākslu, smilšu terapiju, kanisterapiju, vingrošanu, dejošanu, boče un cita veida treniņus.

Projektu noslēdzot ir tapusi jauna boče grāmata un brošūra (pagaidām, diemžēl, angļu valodā).

Divu gadu garumā projektā kā brīvprātīgie bija iesaistīti: Iveta Diržininka, Dace Šteinberga, Vita Treilone, Zane Kapitanova, Santa Japeņina, Ieva Lepse, Kuldīgas novada sporta skolotāji, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studenti, kā arī projekta atbalstītāji Skrundas televīzija, laikraksts “Kurzemnieks”, Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs, Starptautiskā Policijas asociācija.

Par projektu “Sport together, active forever”.

Nacionālā fiziskās izglītības un sporta universitāte (Bukareste, Rumānija) – projekta “SPORT TOGETHER, ACTIVE FOREVER” (590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-1-SSCP) pieteicējs un koordinators. Projekts ir Erasmus + Sports mazās sadarbības partnerības projekts, un to līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus + programmu. Projekta termiņš – divi gadi (2018-2019). 

Partneri: Club Esportiu Alba (Tarrega, Spānija), Speciālais Sporta Centrs (Kuldīga, Latvija) un Down Plus Bukarestes asociācija (Bukareste, Rumānija).

National University of Physical Education and Sport (Bucharest, Romania) won, as an applicant, the ”SPORT TOGETHER, ACTIVE FOREVER” project (590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-1-SSCP). The project is an Erasmus+ Sport Small Collaborative Parnerships and is co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union. The project continues for two years (2018-2019). Partners: Club Esportiu Alba (Tarrega, Spain), Specialais Sporta Centrs (Kuldiga, Latvia) and Down Plus Bucharest Association (Bucharet, Romania).

Nadija