Boče starptautiskais seminārs Kuldīgā 2018

2018.g. 22. un 23.februārī Kuldīgā notika Erasmus+ projektu Programma Sports “Sport together, active forever” (programma: 590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-SSCP-Sports together, active forever) starptautisks seminārs, kuru organizēja biedrība ,,Speciālais sporta centrs’’.

Projekta mērķi:

1. Sporta skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide, inovatīvu mācību metožu apguve mācību procesa pilnveidošanai.

2. Kuldīgas novada jauniešu izglītošana un iesaistīšana brīvprātīgā darba veikšanā sacensībās un pasākumos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Seminārā piedalījās pārstāvji no trīs valstīm: Rumānijas, projekta koordinatore (National University of Physical Education and Sport, Bucharest, the coordinator Professor PhD. Florin Pelin), Rumānija (Down Plus Bucharest Association), Spānijas (Sport Club Alba, Associacio Alba, Tarrega), Latvijas (Nadija “Speciālais sporta centrs”) un Speciālā sporta centra (SSC) partneri.

Vairāk kā 40 dalībnieku vidū bija augstskolu pasniedzēji, sporta klubu treneri, sporta skolotāji, sociālie darbinieki, bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki, brīvprātīgā darba veicēji un citi interesenti, kuri vēlējās pilnveidot savas zināšanas.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar bočes spēles noteikumiem, inventāru, ekipējumu, tiesnešu darbu, brīvprātīgo pienākumiem, sportistu trenēšanas un testēšanas metodēm, sacensību organizēšanas specifiku un principiem. Ārzemju augstskolu pasniedzēji Kuldīgā izstrādāto treniņu metodiku atzina par labu un pārņemamu izmantošanai savu studentu apmācībai.

Speciālā sporta centra biedri iepazīstināja ar savu pieredzi, kas izaugusi līdz Eirāzijas sacensību organizācijai Kuldīgā 2017.gadā. Ilggadīgā veiksmīgā sadarbība ar SO Latvija vadību, Kuldīgas pašvaldību, Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstības centru, Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāju Lailu Meirupsku un viņas atsaucīgajiem jauniešiem, Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, Starptautiskās Policijas asociācijas biedriem, Latvijas Paralimpiskās komitejas vadību un atlētiem ir bijusi šīs izaugsmes pamatā, kļuvusi par atdarināmu piemēru citu valstu pārstāvjiem. Speciālais sporta centrs ir gatavs iesaistīt savā darbībā arī citus interesentus.

Semināra praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja praktiski veikt testēšanu un iesaistīties modificētās sacensībās.

Šis ir novatorisks sporta veids, kas nav iekļauts oficiālajā sporta disciplīnu sarakstā, ko atzinusi Starptautiskā olimpiskā komiteja un starptautiskās sporta federācijas, tāpēc ir ierosināts izveidot Sporta programmu ar projekta palīdzību.

Šī bija projekta, kurš turpināsies līdz 2019.gada decembrim, pirmā aktivitāte. Plānoti vēl 2 semināri iesaistītajās valstīs sporta skolotājiem un brīvprātigiem, apmācības, vietējās un starptautiskās sacensības, bukleta izdošana. Labākajiem sportistiem un treneriem 2019.gada maijā būs iespēja piedalīties starptautiskās sacensībās Spānijā (Tarrega).

Ārzemju viesiem bija iespēja paviesoties domē pie pašvaldības vadītājas Ingas Bērziņas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma gidu pavadībā iepazīties ar Kuldīgas vecpilsētu, apmeklēt nesen atvērto Jauniešu māju. Dalībnieki bija pārsteigti par pilsētas sporta būvēm un pašvaldības nodrošinātajām iespējām nodarboties ar fiziskām aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un visdažādākā vecuma iedzīvotājiem.

Par projektu “Sport together, active forever“.

Nacionālā fiziskās izglītības un sporta universitāte (Bukareste, Rumānija) – projekta “SPORT TOGETHER, ACTIVE FOREVER” (590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-1-SSCP) pieteicējs un koordinators. Projekts ir Erasmus + Sports mazās sadarbības partnerības projekts, un to līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus + programmu. Projekta termiņš – divi gadi (2018-2019). Partneri: Club Esportiu Alba (Tarrega, Spānija), Speciālais Sporta Centrs (Kuldīga, Latvija) un Down Plus Bukarestes asociācija (Bukareste, Rumānija).

National University of Physical Education and Sport (Bucharest, Romania) won, as an applicant, the ”SPORT TOGETHER, ACTIVE FOREVER” project (590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-1-SSCP). The project is an Erasmus+ Sport Small Collaborative Parnerships and is co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union. The project continues for two years (2018-2019). Partners: Club Esportiu Alba (Tarrega, Spain), Specialais Sporta Centrs (Kuldiga, Latvia) and Down Plus Bucharest Association (Bucharet, Romania).

Informācija arī šeit.

Informāciju sagatavoja Nadija