18. novembrī pasniegs Kuldīgas novada Domes Goda balvas

Sakarā ar Latvijas Republikas dienu apbalvošanai par labiem darba sasniegumiem un ieguldījumu Kuldīgas novada sabiedriskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē Kuldīgas novada Dome savā sēdē  27. oktobrī nolēma:

1) 2011. gada 18. novembrī plkst.15:00 svinīgā pasākumā Kuldīgas kultūras centrā ar Kuldīgas novada Goda balvu – Kuldīgas pulksteni un Pateicības rakstu – apbalvot:

1. SIA „Kuldīgas siltumtīkli” siltumtehnikas inženieri Andreju Gustovski;
2. Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra skolotāju un fizioterapeiti Nadiju Strazdiņu;
3. Uzņēmēju Gunāru Matrozi;
4. Kino režisoru Uldi Braunu;
5. Laikraksta „Kurzemnieks” galveno redaktori Daigu Bitinieci;
6. SIA „MKM Mežistrāde” īpašnieku Mārci Martinovu;
7. Veikala „Apelsīns” vadītāju Intu Lagzdenieci;
8. Pārventas mežniecības mežsargu un Kuldīgas novada Domes deputātu Aivaru Bergmani;
9. P/a „Kuldīgas attīstības aģentūra” direktoru Kasparu Rasu;
10. z/s „Jaunkalni” (Laidu pagasts) īpašnieku Gati Zonenbergu;
11. z/s „Gravas” (Gudenieku pagasts) īpašnieci Emīliju Kolnu;
12. SIA „Mars” īpašnieku Andri Lapiņu;
13. „TV Skrunda” žurnālisti Ievu Benefeldi;
14. „TV Skrunda” operatoru Alanu Perševicu,
15. Kuldīgas restaurācijas centra vadītāju Ilzi Zariņu;
16. Kuldīgas sadraudzības pašvaldības Frognas komūnas priekšsēdētāju Tūri Vestbī (Norvēģija);
17. Aktrisi Indru Burkovsku.

 

info no: http://www.kuldiga.lv/?art_id=2645