Akadēmiskie un zinātniskie grādi un amati

Autors Elviss Strazdiņš

Ik pa laikam sanāk saruna par to, ar ko tad īsti atšķiras doktors no docenta un kas ir labaks – profesors vai asociētais profesors. Parasti cilvēki to nezina, jo internetā par šo ir samērā maz informācijas. Šī iemesla dēļ izdomāju apkopoto informāciju par šo tēmu šeit. Visi grādi un profesijas tiks uzskaitītas to iegūšanas secībā vai pēc nozīmīguma.

Akadēmiskie grādi

Ar akadēmiskajiem grādiem viss ir skaidrs, pastāv divi akadēmiskie grādi:

 1. Bakalaura grāds – šo grādu iegūst uzrakstot bakalaura darbu.
 2. Maģistra grāds – šo grādu iegūst uzrakstot maģistra darbu.

Šeit paskaidrojumi īsti nav vajadzīgi, pabeidzot bakalauru (3 līdz 4 gadi), vari studēt maģistros, kuru pabeidzot (2 līdz 3 gadi) tev ir augstākais iespējamais akadēmiskais grāds Latvijā.

Zinātniskie grādi

 1. Doktors – doktora grādu iegūst uzrakstot doktora disertāciju (pētījumu).
 2. Habilitēts doktors (kopš 2000. gada Latvijā šādu vairs nepiešķir) – šo grādu iegūst uzrakstot habilitācijas darbu.

Kā redzams, tad Latvijā tiek piešķirts tikai viens zinātniskā grāda veids – doktors. Doktorantūrā vari studēt, ja esi pabeidzis maģistrus, protams, ja tevi uzņem doktorantūrā. Atkarībā no augstskolas doktora grādu var iegūt 3 līdz 4 gadu laikā.

Akadēmiskie amati

 1. Asistents – docenta vai lektora palīgs praktisko darbu vadīšanā.
 2. Lektors – docenta vai lektora palīgs lekciju pasniegšanā.
 3. Docents – drīkst pasniegt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas studentiem.
 4. Asociēts profesors – tikai savā augstskolā atzīts profesors.
 5. Profesors – starptautiski atzīts amats, kuru var iegūt pēc 3 gadu pieredzes asociētā profesora amatā. Šis ir vienīgais amats, kas drīkst kļūt par augstskolas rektoru.

Lūk šajā sarakstā tika “demistificēti” visi asoc., prof., doc. utt. par kuriem cilvēki parasti spriedelē, bet īsti nesaprot, ko tas nozīmē.

Nobeigumā

Lai dziļāk saprastu, kā tiek piešķirti amati un kāda ir grādu nozīme, iesaku apskatīt izmantoto literatūru. Pastāv iespēja, ka esmu šur tur kļūdījies, tāpēc, ja atroda kādu kļūdu, lūdzu, ziņojiet par to komentāros.

Izmantotā literatūra

 1. http://termini.lza.lv/term.php?term=doktors&list=doktors&lang=LV
 2. http://termini.lza.lv/term.php?term=habilit%C4%93ts%20doktors&list=habilit%C4%93ts%20doktors&lang=LV
 3. http://www.aip.lv/files/Profesura_01022006.ppt
 4. http://www.likumi.lv/doc.php?id=111573
 5. http://www.lu.lv/forums/nc/?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=1723&tx_mmforum_pi1[fid]=5
 6. http://www.lu.lv/forums/nc/?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=25830&tx_mmforum_pi1[fid]=5
 7. http://www.mehi.lv/index.php/mehiem/faq
http://elviss.lv/2011/06/26/akademiskie-un-zinatniskie-gradi-un-amati/
{jcomments on}