Bartela indekss

31.03.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.279
Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedzējiem.

Bartela indekss

Nr.
p.k.
Pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās darbības atbilstoši Bartela indeksam
Punkti
1.
Ēšana:
1.1.
nespēj pats veikt šo darbību
0
1.2.
nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt, uzziest sviestu)
1
1.3.
neatkarīgs
2
2.
Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ):
2.1.
sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru
0
2.2.
pārvietojoties nepieciešama liela fiziska palīdzība, var sēdēt
1
2.3.
pārvietojoties nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība
2
2.4.
neatkarīgs
3
3.
Kustīgums (staigāšana vai riteņkrēsla lietošana):
3.1.
nekustīgs
0
3.2.
nepieciešama liela fiziska palīdzība, staigājot vai pārvietojoties ar riteņkrēslu
1
3.3.
nepieciešama neliela fiziska palīdzība, staigājot vai pārvietojoties ar riteņkrēslu
2
3.4.
neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai var lietot jebkādas palīgierīces (piemēram, spieķi, riteņkrēslu)
3
4.
Kāpnes un citi alternatīvi augstuma pārvarēšanas ceļi:
4.1.
nespēj pārvietoties pa kāpnēm vai citiem alternatīviem augstuma pārvarēšanas ceļiem (piemēram, uzbrauktuvi,
liftu, kāpņu liftu)
0
4.2.
nepieciešama fiziska vai vārdiska palīdzība, pārvietojoties pa kāpnēm vai citiem alternatīviem augstuma pārvarēšanas ceļiem
1
4.3.
neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai izmanto citus alternatīvus augstuma pārvarēšanas ceļus
2
5.
Ģērbšanās:
5.1.
atkarīgs
0
5.2.
nepieciešama palīdzība, bet apmēram pusi no darbībām var veikt pats
1
5.3.
neatkarīgs (ieskaitot darbības ar pogām, rāvējslēdzējiem, kurpju saitēm u.tml.) vai lieto pielāgotu apģērbu ar aizdari
vai bez tās
2
6.
Rūpes par izskatu:
6.1.
nepieciešama palīdzība personiskajā higiēnā
0
6.2.
patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus)
1
7.
Vannošanās:
7.1.
atkarīgs
0
7.2.
neatkarīgs
1
8.
Vēdera izeja:
8.1.
nespēj kontrolēt izvadi (vai nepieciešama klizma)
0
8.2.
reti nesaturēšanas gadījumi
1
8.3.
kontrolē izvadi (paškontrole)
2
9.
Urinācija:
9.1.
nespēj kontrolēt izvadi (nepieciešama katetrizācija)
0
9.2.
reti nesaturēšanas gadījumi
1
9.3.
kontrolē izvadi
2
10.
Tualetes lietošana:
10.1.
atkarīgs
0
10.2.
nepieciešama neliela palīdzība
1
10.3.
neatkarīgs
2

Bartela veidlapas aizpildīšanas skaidrojums (28.12.2010. MK not. Nr. 1209 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 6.pielikums):

Pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās aktivitātes
Punkti
Vēdera izeja:
nespēj kontrolēt izvadi un veikt pašaprūpi (piemēram, uzlikt un nomainīt fekālijas uztverošos līdzekļus vai veikt klizmu, kad tas nepieciešams)
0
nespēj kontrolēt izvadi, veic pašaprūpi, bet atsevišķos gadījumos nepieciešama palīdzība
1
kontrolē izvadi
2
Urinācija:
nespēj kontrolēt izvadi un veikt pašaprūpi (piemēram, uzlikt un nomainīt urīnu uzsūcošos līdzekļus vai katetru, kad tas nepieciešams)
0
nespēj kontrolēt izvadi, veic pašaprūpi, bet atsevišķos gadījumos nepieciešama palīdzība
1
kontrolē izvadi
2