Cik enerģijas veidu pastāv?

Ir divi enerģijas veidi

Kinētiskā enerģija

piemīt jebkura veida kustībai, kurā atrodas daļiņas vai viļņi.

  • vēja enerģija (gaisa masu kustība)
  • elektriskā strāva (elektronu kustība)
  • siltumenerģija (molekulu haotiskā kustība)
  • gaismas enerģija (elektromagnētiskie viļņi jeb fotonu kustība)
  • skaņas enerģija (spiediena viļņi, ko rada molekulu kustība)

Potenciālā enerģija

ir uzkrātā enerģija, ko iespējams atbrīvot.

  • atsperes enerģija (saspiesta vai izstiepta atspere)
  • gravitācijas enerģija (stāvošs ūdens kalnu ezerā)
  • ķīmiskā enerģija (ķīmiskās saites starp atomiem un molekulām)
  • kodolenerģija (saites starp elementārdaļiņām atoma kodola)

Attēls:123.jpg

Enerģijas veidu pārvērtības