Eiropas sportistu seminārs Beļģijā Briselē, ko organizēja Eiropas/Eiroāzijas Speciālā Olimpiāde

Šogad no 25. – 27. novembrim Briselē, Antverpenē notika „Atlētu vadības” seminārs.

Uz mācību semināru bija uzaicinātas piecas valstis –  Polija, Rumānija, Grieķija, Beļģija un Latvija. Latviju seminārā pārstāvēja skolotāja Nadija Strazdiņa (Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs), Oskars Krolmanis (Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs), un Anete Ērcīte (Kuldīgas centra vidusskola).

Athlete Leadership programmas semināra – „Train the Trainers” apmeklēšana Antverpenē bija lieliska iespēja pilnveidot un izglītot sevi. Priecājos, ka izmantoju šo piedāvājumu, jo jūtos vienīgi kā ieguvēja. Seminārs bija lieliski noorganizēts un semināra laikā padziļināti diskutējām par piecām tēmām, kas bija saistītas ar sportistu iesaistīšanu ne tikai sportiskajās aktivitātēs, bet arī ar sportu saistīto pasākumu organizēšanā un popularizēšanā, kā arī citu svarīgu darbu veikšanā, ar kuriem parasti nodarbojas sportistu treneri. Kā arī paralēli šīm nodarbībām guvām priekšstatu par citu valstu pieredzi saistībā ar Special Olympics un speciālo skolu darbību. Kas man noteikti bija kas jauns. Un uzskatu, ka šis ceļojums bija arī lielisks pārbaudījums manām svešvalodas zināšanām, kuras arī varēju pilnveidot.

Athlete Leadership programs, „Train the Trainers” visiting in Antwerp city was a great oppurtunity to improve and aducate myself. I am very happy, that I take this offer to be a memmber of this seminar, because now I feel like a winner. The Seminar was great organized and in the seminar we deeper talked about five topics, who was involving with althletes taking a part in Sport events organizing and popularizing and doing things, that usually do their trainers. And parallel with this seminar we get a new sense about other country experience with Special Olympics and their special school work. That was something new for me. And I think, that this journey was a great test for my knowlege in English.

{jcomments on}