EUROFIT metode sporta medicīnā

EUROFIT metode ir standartizēta, zinātniski pamatota, plaši lietota metode sporta medicīnā, ar kuras palīdzību nosaka iedzīvotāju, tai skaitā bērnu un jauniešu fizisko attīstību, fizisko sagatavotību un organisma funkcionālās spējas.

Standartizētu, vienotu EUROFIT metodes testu rezultātu apkopošana nodrošinās iespēju regulāri iegūt jaunākos datus par bērnu, jauniešu un pieaugušo fiziskās sagatavotības līmeni, darba spējām un to attīstības tendencēm, kas ir viens no nozīmīgākajiem rādītājiem darba tirgū, kā arī veikt datu salīdzinājumu ar citām Eiropas valstīm.

EUROFIT metodi veic atbilstoši likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

EUROFIT metode ir šādu testu komplekss – antropometrisko rādītāju, motorās gatavības un kardiorespiratoro spēju noteikšanas testi.

Antropometriskie rādītāji ir:

 • Auguma garuma noteikšana;
 • Ķermeņa svara noteikšana;
 • Ādas tauku kroku biezuma noteikšana;
 • Apkārtmēru noteikšana (tikai pieaugušajiem);
 • Ķermeņa masas indeksa aprēķināšana;
 • Vidukļa – gurnu apkārtmēra attiecību aprēķināšana (tikai pieaugušajiem).

Motorās gatavības testi ir:

 • Ķermeņa līdzsvara noteikšanas tests – Flamingo tests;
 • Roku kustību ātruma noteikšanas tests – Uzsitieni uz plāksnes;
 • Lokanības noteikšanas tests – Sēdēt un sniegties vai Noliekšanās uz sāniem (tikai pieaugušajiem);
 • Pleca locītavas lokanības noteikšanas tests (tikai pieaugušajiem) – Pleca abdukcija;
 • Gūžas locītavas lokanības noteikšanas tests (tikai pieaugušajiem) – Gūžas abdukcija;
 • Eksplozīvā spēka noteikšanas tests – Lēciens tālumā no vietas (tikai bērniem) vai Vertikāls lēciens (tikai pieaugušajiem);
 • Statiskā spēka noteikšanas tests – Rokas tvēriens;
 • Ķermeņa spēka noteikšanas tests – Piecēlieni;
 • Funkcionālā spēka noteikšanas tests – Kāriens ar saliektām rokām;
 • Skriešanas ātruma un veiklības noteikšanas tests – Atspoles skrējiens 10 x 5 m (tikai bērniem).

Kardiorespiratoro spēju noteikšanas testi ir:

 • Veloergometra tests PWC170 (Physical Working Capacity) – fizisko darbaspēju noteikšanas tests, kura laikā pacients (bērni vecumā no 6 – 17 gadiem ieskaitot) uz veloergometra min pedāļus 9 minūtes ar 3 uzliktām dažāda lieluma fiziskām slodzēm, tā lai testa beigās tiktu sasniegta sirdsdarbības frekvence 170 x’
 • Veloergometrijas  slodzes  tests  – ar pakāpenisku nepārtraukti pieaugošu slodzi, EKG pieraksts 12 novadījumos asinsspiediena un elektrokardioskopiskā kontrolē;
 • 20 metru atspoles skrējiens – aerobās izturības noteikšanas tests.

Fiziskā attīstība ir organisma morfoloģisko pazīmju un funkcionālo spēju kopums noteiktos apkārtējās vides apstākļos.

Fiziskā sagatavotība ir cilvēka organisma spēju kopums, kurš nodrošina jebkāda fiziska darba veikšanu un labas veselības saglabāšanu, tās plašākajā nozīmē, ņemot vērā katra indivīda iedzimtās īpašības, kā arī prasmi izmanot sava organisma iespējas.

Fizisko sagatavotību raksturo organisma morfofunkcionālais stāvoklis, kas izpaužas fiziskajās īpašības – izturībā, spēkā, ātrumā, veiklībā un lokanībā, tāpat arī nervu un muskuļu koordinācijā.

Ātrums ir cilvēka spēja veikt darbību minimālā laika periodā. Sportā izšķir vairākas ātruma izpausmes formas: atsevišķas kustības ātrums, kustību biežums jeb temps un kustību reakcijas ātrums.

Veiklība ir cilvēka spēja apgūt jaunas kustības un pārveidot tās atbilstoši mainīgo apstākļu prasībām. Sporta veiklības izpausmes formas ir līdzsvars, kustību koordinācija un motorā adaptācija.

Lokanība ir cilvēka muskuļu un locītavu spēja veikt kustības pilnā amplitūdā jeb apjomā. Sportā lokanības izpausmes formas ir vispārējā lokanība, speciālā lokanība, statiskā lokanība ballistiskā lokanība, dinamiskā lokanība, aktīvā lokanība.

Spēks ir cilvēka fiziskā īpašība, kas izpaužas spējā ar muskuļu piepūli pārvarēt ārējo pretestību, deformēt un pārvietot dažādus priekšmetus. Sportā spēka izpausmes formas ir dinamiskais spēks, statiskais spēks,

Izturība ir cilvēka organisma spēja ilgstoši veikt fizisku darbu un pretoties nogurumam fiziska un garīga darba laikā, nesamazinot darba efektivitāti. Cilvēka izturības spējas ierobežo sirds, asinsvadu un elpošanas sistēmas spēja piegādāt enerģijas veidošanai nepieciešamo skābekli, muskuļu iekšējie enerģētiskie krājumi un vielmaiņas procesu muskuļos fiziskās slodzes laikā.

Aerobās izturības galvenais rādītājs ir maksimālais skābekļa patēriņš (VO2 max) jeb aerobā jauda, kas ir skābekļa daudzums l/min vai ml/kg/min, ko pacients patērē intensīvas fiziskas slodzes laikā. Par skābekļa patēriņa maksimumu var spriest pēc visiem sirds un asinsvadu sistēmas rādītājiem un to izmaiņām fiziskas slodzes laikā.

Fiziska slodze ir noteikta apjoma un intensitātes fizisko vingrinājumu iedarbība uz cilvēka organismu.

Trenētība ir sportista spēja uzrādīt noteiktu rezultātu izvēlētajā sporta veidā, tā atkarīga no sportista tehniskās, taktiskās, fiziskās, psiholoģiskās un intelektuālās sagatavotības, kā arī veselības stāvokļa.

un vēl: http://www.topendsports.com/testing/eurofit.htm

{jcomments on}