Fizioloģiskie jaundzimušā refleksi, to saglabāšanās ilgums

Pēc refleksiem, kuri parādās 1. dzīves gadā, var spriest par galvas smadzeņu uzbūvi. Jaundzimušā izturēšanās liecina, ka to nosaka zemgarozas kodolu dominēšana. Tie nobriest agrāk kā galvas smadzeņu garoza, tādēļ izturēšanos nosaka šis “primārais algoritms”. Daļa no primārajiem refleksiem zemgarozas kodolu ietekmē saglabājas arī vēlākos gados. Galvas smadzenēm nobriestot, primārie refleksi tiek kavēti. Tādejādi attīstība noris cefalokaudālā virzienā.

 • Magnēta reflekss 1.dienas- 3. mēn. (guļus uz mug., gūžas, ceļi saliekti, ar īkšķiem uzspiež bērna pēdām, tad īkšķus lēnām atvelk. Kontakts starp īkšķiem un pēdām saglabājas, bērna kājas iztaisnojas)
 • Soļošanas r. 1.dienas- 3.mēn. (bērnu tur vertikāli. Tikko bērna viena pēda pieskaras galda virsmai, kājas saliecas, otra pēda tajā pašā laikā iztaisnojas un atsperas pret galda virsmu.)
 • Atbalsta r. 1.dienas- 3.mēn. (bērnu tur rokās tā, lai viņa pēdas atrastos zem galda malas. Bērnu lēnām ceļ uz augšu, līdz pēdas virspuse pieskaras galda apakšmalai. Kājas reakcija uz šo pieskārienu atgādina uzkāpšanu uz galda malas.)

 • Galanta r. 1.dienas- 3.mēn. (ja ar pirkstu velk pa bērna muguru paravertebrāli, viņa ķermenis izliecas. Izliekums vērsts kairinātāja virzienā, sēža paceļas. Kairinātāja pusē kāja un roka iztaisnojas, pretējā pusē- saliecas.)
 • Virsdegunes r. 1.dienas- 3.mēn. (ja uzspiež pierei virsdegunes apvidū, zīdainis aizver acis. Šādi var atklāt n. facialis parēzi.)

Kakla fiksācijas r. 1.dienas- 3.mēn.(uz muguras guloša bērna galvu pagriež uz sāniem. Ķermenis seko galvai, bērns blokveidā tiek pagriezts uz sāniem. Ja šis reflekss sagalabājas, bērns nevar pagriezt galvu attiecībā pret ķermeni, izdarīt ķermeņa rotācijas kustības un līdz ar to piecelties sēdus.)

 • Moro r. 1.dienas- 6. mēn. (bērnu tur uz 1 rokas, ar otru atbalsta galvu. Ja roku, kura atbalsta galvu, virza uz leju, bērna galva iekrīt ārsta atplestajā plaukstā. Pie tam bērns atpleš muti, iepleš rokas, paceļ tās uz augšu un vēdekļveidīgi izpleš pirkstus (1. fāze). Tad mute aizveras, rokas saliecas un piekļaujas ķermenim (2. fāze). Ja reakcija saglabājas, bērns nevar iemācīties sēdēt, ēst ar aizvērtu muti, runāt. Moro r. var rasties arī spontāni gadījumos, kad bērns pēkšņi zaudē līdzsvaru. Vāji izteikts šis reflekss sagalabājas arī pieaugušajiem.)
 • Bauera r. 1.dienas- 5.mēn. (bērns guļ uz vēdera, ar īkšķiem uzspiež uz pēdām, bērns sāk rāpošanas kustības.)

 • Palmārais tveršanas r. 1.dienas- 6.mēn. (pieskaroties bērna plaukstai, viņš savelk pirkstus dūrē. Pirksti paliek savilkti, kamēr darbojas kairinātājs. Ja reflekss saglabājas ilgstoši, bērns nespēj atbalstīties uz plaukstām (trūkst līdzsvara reakcijas.)
 • Toniskais labirinta r. 1.dienas- 5.mēn. (guļot uz vēdera, bērns ieņem totālas fleksijas pozu, galva netiek pagriezta uz sāniem un elpceļi netiek atbrīvoti. Guļot uz muguras, bērna ķermenis un kājas iztaisnojas, kājas adducētas, rotētas uz priekšu, rokas savilktas dūrēs, pleci atvirzīti, galva atliekta (t.s. opistonusa stāvolkis). Normāli TLR ir ļoti vājš. Stipri izteikts bērniem ar cerebrālas izcelsmes traucējumiem. Tas kavē piecelšanos no guļus stāvokļa, jo galva ir atgāzta atpakaļ un galvas kustību kontrole nav iespējama. Tā kā bērns nespēj saliekt kājas gūžas loc., līdzsvars sēdus nav iespējams.)
 • Asimetriskais toniskais kakla r. 1.dienas- 7.mēn. (“Paukotāja poza”. Ja šis reflekss saglabājas, tiek kavēta roku un acu kustību koordinācija. Refleksu konstatē bērniem ar cerebrālās izcelsmes kustību traucējumiem. Toniski fiksētas ķermeņa pozas dēļ jebkura pret smaguma spēka darbību vērsta kustība kļūst neiespējama.)

 • Plantārais tveršanas r. 1.dienas- 1 gadam. (pieskaroties bērna pēdai pirkstu tuvumā, pirksti savelkas. Kāju atlaižot, pirksti atkal izplešas. Ja reflekss saglabājas, bērns nespēj nostāvēt uz pilnas pēdas.)

 • Labirinta stāvokļa r. 1.mēn.- 1 gadam.(ja bērnu pagriež uz vēdera vai citādi maina stāvokli telpā, galva ieņem savu stāvokli telpā- bērns ceļ galvu. Bieži šī refleksa nav bērniem ar cerebrālas izcelsmes traucējumiem un sekas ir nepietiekama galvas kustību kontrole.)
 • Landaua r. 3.mēn.- 1 gadam. (bērnu tur aiz krūtīm un ļauj horizontāli karāties gaisā, bērns automātiski ceļ galvu un iztaisno kājas. Ja galva pēkšņi noliecas uz leju, ķermenis saliecas. Šim refleksam jāizpaužas pāris mēn. ilgi pirmajā dzīves gadā, jo šādi bērns uztver savu stāvokli telpā.)
 • Stāvokļa pārvaldīšanas r. 4.mēn.- visu mūžu. (galvas un ķermeņa stāvokļa kontrole; celšanās sēdus; rotācijas kustības)
 • “Lēciena gatavība” 5.mēn.- visu mūžu. (Bērnu ar abām rokām tur pie krūtīm un galvu strauji tuvina virsmai. Bērns izstiepj rokas, vēlāk uz rokām pārnes arī ķermeņa svaru.)

 • Līdzsvara r.:
 1. guļus uz vēdera 5.mēn.- visu mūžu
 2. guļus uz muguras 6.mēn.- visu mūžu
 3. sēžot un atbalstoties uz rokām priekšpusē 6.mēn.- visu mūžu
 4. sēžot un atbalstoties uz rokām sānis 8.mēn.- visu mūžu
 5. sēžot un atbalstoties uz rokām aizmugurē 10.mēn.- visu mūžu
 • Pirmie soļi 11.mēn.- visu mūžu
 • Patstāvīga iešana 12.mēn.- visu mūžu

Līdzsvara reakcijas nepieciešamas, lai nodrošinātu jebkuru pozu, tas ir pozas regulēšanas mehānisms.

Līdzsvara reakcijas veidojas svaru nesošai puse pagarinoties un nedaudz rotējot uz priekšu. Veidojas 3- 4 mēn.v., guļot uz vēdera, uz muguras, tad sēdus, stāvus un augšējo ekstremitāšu aizsargreakcijas.

Aizsargreakcijas iestājas, kad ārpus atbalsta laukuma iziet gravitācijas centrs. Sākumā tās veidojas uz leju – liecot bērnu uz leju, izstiepj rokas (no 4 mēn. v., attīstās līdz 7 mēn. v.), tad uz priekšu (no 6 mēn. v.), uz sāniem (no 7 mēn.v.), uz mugurpusi (9- 10 mēn.v), kāju iztaisnošanās (no 4 mēn.v..), kāju izliekšana (no 10 mēn.v.).

Lai aizsargreakcijas notiktu, ir vajadzīgas:

# līdzsvara reakcijas,

# koordinācija starp stabilitāti un mobilitāti. Stabilitātei jābūt mobilai, lai var ieņemt jaunu stāvokli. Mobilitātei jābūt stabilai, lai varētu veikt pretgravitātes darbību.

Tam nepieciešams:

# N mm. tonuss, muskulatūras struktūra,

# N interakcija starp muskuļiem (N reciprokā inervācija starp agonistiem un antagonistiem),

# dažādi kustību paterni. Tiem jābūt atšķirīgiem, daudzveidīgiem, nevar būt sinhroni.