Izgulējumu profilakses un ārstēšanas vadlīnijas

Problēmas aktualitāte
Atbilstoši pētījumu un profesionālās literatūras datiem:
1. Līdz pat 60% no hospitalizētiem pacientiem ir risks izveidoties izgulējumam.
2. Izgulējumi rodas apmēram 2,5-4% no visiem hospitalizētiem pacientiem.
3. Kopējais izgulējumu skaits visā populācijā: jaunie gadījumi hospitalizētiem pacientiem, neizārstētie gadījumi/recidīvi izgulējuma pacientiem, jauni izgulējumi cilvēkiem, kuri tiek aprūpēti sociālos namos un mājās, īpaši populācija, kas vecāka par 65 gadiem, ir līdz 4-6,5%.

Izgulējumi attīstās galvenokārt trim pacientu grupām:
1. Hospitalizētiem pacientiem.
1. Gados veciem pacientiem: apmēram 70% no izgulējumu pacientiem ir vecāki par 70 gadiem1.
2. Gados jauniem pacientiem ar kvadriplēģiju vai paraplēģiju: izgulējumi veidojas 20-40% pacientu ar akūtu kvadriplēģiju vai paraplēģiju pirmās hospitalizācijas reizes laikā, kā arī turpmāk izgulējumi veidojas apmēram 30% šādu pacientu katru gadu.

Riska faktori
Iekšējie riska faktori:
1. Kustību traucējumi vai nekustīgums.
2. Neiroloģiska slimība.
3. Jušanas traucējumi.
4. Akūta saslimšana.
5. Samaņas traucējumi.
6. Liels (pēc 65g.v.) vai mazs (0-5 gadi) vecums.
7. Anamnēzē izgulējumu veidošanās.
8. Vaskulāras slimības.
9. Smagas hroniskas vai terminālas slimības.
10. Pazemināts barojums.

Ārējie riska faktori:
1. Spiediens.
2. Bīde.
3. Berze.
4. Ādas macerācija.
5. Medikamentu lietošana.

Riska novērtēšana
Ņemot vērā minētos riska faktorus, ir izstrādātas vairākas riska novērtējuma skalas; skalu pielietošana atvieglina uz standartizē riska novērtēšanu. Izgulējumu rašanās risks jāizvērtē katram pacientam, kas tiek stacionēts medicīnas aprūpes iestādē pirmo reizi vismaz pirmo 6 stundu laikā.
Pazīstamākās ir Braden, Gosnell, Knoll, Norton, Waterlow un Douglas skalas. Pasaulē visplašāk lietotā riska novērtējuma skala ir Braden (Tab.1) skala, kas ietver sešus apakšpunktus:
– jušana,
– ādas mitrums,
– pacienta aktivitāte,
– pacienta kustīgums,
– uzturs,
– bīde un berze.
Pēc Braden skalas, minimālais iespējamais novērtējums ir 6 balles, maksimālais – 23. Jo zemāks novērtējums, jo lielāks risks attīstīties izgulējumiem. Pēc autora datiem 18 balles uzskatāmas par slieksni augstam izgulējuma attīstības riskam (15-18 punkti – izgulējumu attīstības riska grupa; 13-14 punkti – vidēji augsta riska grupa; 10-12 punkti – augsta riska grupa; 6-9 punkti – ļoti augsta riska grupa). Braden skala ir validēta, ar augstu ticamību un specifiskumu
2.
Izgulējumu rašanās risks ir jāizvērtē katram pacientam 6 stundu laikā pēc uzņemšanas stacionārā ārstniecības iestādē. Jāpiemin, ka skalu lietošana nevar aizstāt vispusēju pacienta klīnisko izmeklēšanu un klīniski motivētu rīcību, tāpēc riska novērtējuma skalas lietojamas tikai kā papildus līdzeklis vispusējai klīniskai izmeklēšanai un riska faktoru novērtēšanai. Mainoties pacienta vispārējam stāvoklim, riska novērtējums jāatkārto3 vienu reizi diennaktī.

Lasīt vairāk http://vec.gov.lv/uploads/files/4d80a75a3f539.pdf