Kārtas skaitļi romiešu pieraksta sistēmā

Dokumentos mēdz rakstīt kārtas skaitļus arī ar romiešu cipariem. Tie norāda, vai elements ir pirmais, otrais utt. (kārtas skaitļi tātad sākas nevis ar 0, bet ar 1). To pierakstīšanai izmanto šādus simbolus:

I – viens,  V – pieci
X – desmit, L – piecdesmit
C – simts, D – pieci simti
M – tūkstotis.
Citus skaitļus pieraksta, izmantojot šos simbolus:
I – viens, X – desmit, C – simts,
II – divi, XX – divdesmit, CC – divi simti
III – trīs, XXX – trīsdesmit, CCC – trīs simti,
IV – četri, XL – četrdesmit, CD – četri simti,
V – pieci, L – piecdesmit, D – pieci simti,
VI – seši, LX – sešdesmit, DC – seši simti,
VII – septiņi, LXX – septiņdesmit, DCC – septiņi simti,
VIII – astoņi, LXXX – astoņdesmit, DCCC – astoņi simti,
IX – deviņi, XC – deviņdesmit, CM – deviņi simti.

Citus skaitļus darina, savienojot tūkstošus, simtus, desmitus un vienus. Piemēram, skaitli 1985. raksta: MCMLXXXV. Skaitļus, kas lielāki par 5000, ar romiešu cipariem nemēdz pierakstīt.