Kas ir kreativitāte?

Kreativitāte (no latīņu val. – creatio – radīšana) – ir cilvēka radošās spējas, kuras var:

  • Izpausties domāšanā, jūtās, saskarsmē, atsevišķos darbības veidos;
  • Raksturot personību kopumā un/vai tās atsevišķās puses darbības produktus, to radīšanas procesu.

Kreativitāte tiek aplūkota kā svarīgākais apdāvinātības faktors, kas ir salīdzinoši neatkarīgs un kas reti atspoguļojas intelekta testos un akadēmiskajos sasniegumos.

Dažādu spēju kreativitāte tiek novērtēta pēc šādiem kritērijiem: elastība, oriģinalitāte, ideju izstrādāšana.

Augsti kreativitātes rādītāji bērniem nebūt vēl negarantē viņu radošos sasniegumus nākotnē, bet tikai palielina to izpausmju iespējamību, pastāvot motivācijai un nepieciešamajām radošajām prasmēm.

Kreativitātes attīstību bremzē:

  • izvairīšanās no riska;
  • tiekšanās pēc panākumiem par katru cenu;
  • stereotipi domāšanā un uzvedībā;
  • konformisms;
  • pakļaušanās autoritātēm;
  • iztēle, fantāzijas izpētes neatbalstīšana.

Personības attīstības būtība ir tiekšanās pēc daudz pilnīgākas personīgā potenciāla pašrealizācijas.

Gribi zināt vairākl? Raksti!

{jcomments on}