Kas ir Montesori?

Dr. Marijas Montesori pedagoģija balstās uz bērnu mācīšanu jau no agras bērnības, kad pieaugušie tikai sastopas ar pirmajām bērnu vajadzībām – tas ir laiks, kad bērns veidojas kā indivīds, kad attīstās atmiņa, prāts un griba.

Marijai Montesori ir izdevies izveidot pamatīgu sistēmu, kuru ir iespējams ieviest pirmsskolas, skolas un ģimenes audzināšanā.

Vingrinājumi, kuri apkopoti šajā grāmatā, palīdz pirmskolas, sākumskolas un speciālo skolu pedagogiem, vecākiem un studentiem pildīt savus pienākumus, rūpēties par to, lai radītu apstākļus bērna brīvai attīstībai.

Marijas Montesori izstrādāto metodi var iztēloties kā trijstūri, kura vienā virsotnē ir bērns, kas tiek respektēts kā personība un indivīds ar viņam piemītošām īpašībām, attīstības īpatnībām un darbošanās ritmu. Otra virsotne ir speciāli sagatavota vide, kas atbilst bērna vajadzībām un ļauj viņam apgūt lietu un parādību pilno pasauli. Trešā virsotne ir speciāli apmācīts pedagogs vai vecāki, kuru loma ir palīdzēt attīstīt bērna dotumus.

Bērns

Vide Palīgs

Sistēma balstās uz bērna personības respektēšanu, tā pasargā viņu no pieaugušo iespaida un atstāj telpu augšanai bioloģiskā neatkarībā. Ar savu praktisko iekārtojumu un miera atmosfēru „sagatavotā vide” sagādā kārtības un nosvērtības izjūtu, kurā bērns iegūst pieredzi.

Latvijā ar speciāli sagatavotu vidi vēl neveicas tik labi, kā tās būtu vajadzīgs bērniem ar speciālām vajadzībām. Daudzās sabiedriskās vietās cilvēki ar īpašām vajadzībām nevar nokļūt. Daudzas skolas nav gatavas uzņemt bērnus ar īpašam vajadzībām. Domāju, ka pati sabiedrība nav gatava integrācijai. Sabiedrība ir tā, kura ir atbildīga par to, lai bērni jutās vajadzīgi un visur gaidīti. Sabiedrībai jārespektē bērna vēlmes, jo tās virza bērna attīstību.

Montesori materiāls dod iespēju šiem bērniem saņemt daudzpusīgu un kvalitatīvu palīdzību traucējumu korekcijā un novēršanā.

Marija Montesori nonāca pie secinājuma, ka garīgā atpalicība ir drīzāk pedagoģiska problēma, nekā medicīniska un tā jārisina nevis ārstniecības iestādēs, bet gan bērnudārzos un skolās.

Informācija:

Grāmatā (“Montesori pedagoģija ikdienā” RaKa, 2004) ir aprakstīti Montesori praktiskas dzīves vingrinājumi, sajūtu vingrinājumi, valodas vingrinājumi un matemātikas vingrinājumi.

http://absorbentminds.co.uk/acatalog/Nienhuis.html

{jcomments on}