Kurzemes “Lieldienu Zaķis” Kuldīgā 2013

Video: Veģu komandas veltījums “Lieldienu Zaķim” Kuldīgā

23.03.2013. KNSS vieglatlētikas manēžā (Dzirnavu ielā 13) notika ikgadējais sporta pasākums cilvēkiem ar mentālās un fiziskās attīstības traucējumiem. Pasākuma dalībnieki bija no VSAC “Kurzeme” filiāles “Dundaga”, Liepājas BJC struktūrvienības “Vaduguns” bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām klubiņa “Pasaulīte”, Liepājas Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Purmsātu speciālās internātpamatskolas, Pelču speciālās internātpamatskolas, Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas struktūrvienības “Valgale”, SBSAC “Veģi”, Sabiles vidusskolas speciālās klases, PA “Sociālais dienests” atbalsta grupas “Kopā būt”, VSAC “Kurzeme” filiāles “Gudenieki” un Speciālā sporta centra.

Pasākuma laikā ikviens varēja pārbaudīt savas spējas: kustību koordināciju, kustību reakciju, līdzsvaru, orientāciju laikā un telpā, reakcijas ātrumu, vienas kustības reakciju, ātrspēku un izturību.

Pasākumu atklāja Ineses Astaševskas deju grupas, kuras katru gadu priecē dalībniekus ar priekšnesumu krāšņumu un daudzveidību.

Priekšnesumu bija sagatavojuši komandas “Kopā būt” sportisti. “Veģu” komanda priecēja skatītājus ar savu atlētisko sniegumu, puiši parādīja lieliskus spēka vingrinājumus mūzikas pavadījumā.

Pasākumu sportisko aktivitāti tiesāja brīvprātīgie: Matīss Dziesma, Arturs Lazdiņš (biedrība “Laiks dialogam”) un Kuldīgas 2.vidusskolas jaunieši: Egita Kalna, Ina Jerumane, Monta Koliškina, Laura Vītoliņa, Ēra Orlova, Anna Birze, Ance Strēlniece un Dace Sproģe.

Šogad pasākumā bija rekordliels dalībnieku skaits – 163 dalībnieki.

Paldies, pasākuma galvenajai tiesnesei Dacei Šteinbergai un viņas meitiņai Samantai Nikolai!

Milzīgs cilvēcisks paldies Kuldīgas novada Domei, Kuldīgas Sporta skolai (Agrim Kimboram, Robertam Blumbergam un Anitai Berkai), RIMI veikalam un Inesei Astaševskai par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Bildes no pasākuma šeit un šeit.

Paldies, visiem, kas piedalījās pasākumā, un – uz tikšanos nākošreiz!


Pasākuma organizatore Nadija