Mācību seminārs Kuldīgas novada sporta skolotājiem un treneriem

Lai paaugstinātu savu profesionālo kompetenci Kuldīgas novada izglītības iestāžu sporta skolotāji un treneri skolēnu brīvlaikā izglītojas. Kopš 2011.g.tas ir kļuvis par tradīciju. Seminārus gatavo un vada gan paši sporta skolotāji, gan tiek aicināti vieslektori. Šogad 17.martā Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika kārtējais mācību seminārs, kurā lektore bija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore Aija Kļaviņa.

Šoreiz seminārs bija īpašs ar to, ka tā laikā notika grāmatas (metodiskā materiālā) “Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai” prezentācija. Grāmatā apkopoti vairāku notikušo mācību semināru materiāli, kas kalpos kā praktisks ceļvedis, lai pilnveidotu mācību procesu priekšmetā sports. Rokasgrāmatas pamatā ir Kuldīgas novada sporta skolotāju: Ineses Astaševskas, Aijas Lancmanes, Lienes Kaminskas, Arvja Sprudes, Daces Šteinbergas un Nadijas Strazdiņas izstrādātie metodiskie materiāli, grāmatas vāka datorgafisko noformējumu veidojusi Inese Slūka. Rokasgrāmatā piedāvātie materiāli ir papildināti ar shematiskiem zīmējumiem, kurus veidoja Elviss Strazdiņš, Jānis Eidiņš un grāmatas autori, lai lietotājiem būtu ērtāk to izmantot. Katra Kuldīgas novada izglītības iestāde saņēma savā īpašumā vienu grāmatas eksemplāru.

Kuldīgas novadā sporta skolotāju metodiskā apvienība darbojas ciešā sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļu, Kuldīgas novada sporta skolu un citu mācību priekšmetu skolotāju metodiskajām apvienībām Kuldīgas novadā.

Nadija Strazdiņa

Kuldīgas novada sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāja