Pieļaujamais laikposms darbam aukstumā ārpus telpām

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.359

I. Pieļaujamais laikposms darbam aukstumā ārpus telpām*

Nr.
p.k.

Faktiskā gaisa temperatūra* (°C)

Maksimālā nepārtrauktā aukstuma ekspozīcija (min)

Minimālais atpūtas laiks minūtēs (min)

1.

– 5 līdz – 10

90

15

2.

– 10 līdz – 18

80

20

3.

– 18 līdz – 30

70

25

4.

Zem – 30

60

30

Piezīme.

* Nosakot faktisko gaisa temperatūru, ņem vērā individuālo aizsardzības līdzekļu (darba apģērba un apavu) lietošanas ietekmi, kā arī vēja ātrumu.

 

II. Temperatūras korekcijas tabula atkarībā no vēja ātruma

Nr.
p.k.

Vēja ātrums
m/sek.

Gaisa temperatūra ārpus telpām (°C)

0

– 5

– 10

– 15

– 20

– 25

– 30

Faktiskā temperatūra (°C)

1.

1,8

0

– 5

– 10

– 15

– 20

– 25

– 30

2.

2

– 1

– 6

– 11

– 16

– 21

– 27

– 32

3.

3

– 4

– 10

– 15

– 21

– 27

– 32

– 38

4.

5

– 9

– 15

– 21

– 28

– 34

– 40

– 47

5.

8

– 13

– 20

– 27

– 34

– 41

– 48

– 55

6.

11

– 16

– 23

– 31

– 38

– 46

– 53

– 60

7.

15

– 18

– 26

– 34

– 42

– 49

– 57

– 65

Labklājības ministrs U.Augulis