Projekts “Štābiņš”

Ir kur iet, ir ko darīt!
Tāda ir pēcskolas brīvā laika programmas „Štābiņš” devīze. Ziedot.lv kopā ar RIMI sniedz atbalstu un iespēju Latvijas mazturīgo ģimeņu bērniem pavadīt laiku pēc skolas interesantos pulciņos, sporta nodarbībās vai dienas centros.

Latvijā ir daudz ģimeņu, kurās vecāki nevar atļauties saviem bērniem pašu nepieciešamāko – pilnvērtīgu pārtiku un apģērbu. Pēcskolas aktivitātes šiem bērniem pieejamas tikai tad, ja tajās nav dalības maksas, jo vecāki to nevar atļauties. Taču bērniņš bieži vien nesaprot, kāpēc klasesbiedri pēc skolas dodas uz interesantu pēcskolas nodarbību, bet viņam šis prieks ir liegts.

Daudzas biedrības un nodibinājumi visā Latvijā šo problēmu zina un organizē bērniem no trūcīgām ģimenēm iespēju pēc skolas ne tikai zīmēt, nodarboties ar sportu, mūziku vai ko citu, bet arī paēdina ar siltu zupu vai tēju un pašu ceptu plātsmaizi. Šādi dienas un aktivitāšu centri daudzviet darbojas pateicoties sabiedrības atbalstam un ziedojumiem.

Ziedot.lv un RIMI no 16.02. – 16.04. 2012.g. aicināja līdzcilvēkus palīdzēt ar ziedojumiem bērniem no trūcīgām ģimenēm apmeklēt pēcskolas brīvā laika programmas visā Latvijā.

Finsējumu projektu īztenošanai saņēma 18 biedrības. Starp biedrībam bija arī “Speciālais sporta centrs” ar savu projektu “Ārstnieciskā vingrošana – tavas veselības atslēdziņa”. Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības notiks Kuldīgas vieglatlētikas manēžā (Dzirnavu iela 13). Uz nodarbībām 2012./2013.m.g. 4. – 6. klases skolēni varēs nākt bez maksas. Dalībnieku skaits būs ierobežots, tāpēc priekšroka tiks dota audzēkņiem, kuriem veselības dēļ atbrīvojums no sporta nodarbībam bija visu mācību gadu, kuri ir no mazturīgas ģimenes vai ir “Speciālā sporta centra” biedri. Uzņemšana “Štābiņā” notiks līdz 19. jūnijam. Pieteikumus jāsūta uz e-pastu nadija@nadija.lv. Tajā jānorāda: bērna vecums un klase, cik dienas bērns bija atbrīvots no sporta nodarbībām 2011./2012.m.g., vai bērns vingroja speciālista uzraudzībā, kontaktpersona un viņas tālruņa numurs.

Informāciju var redzēt arī šeit

Projekta vadītāja Nadija

(izmaiņas veiktas 31.05.2012.g.)

{jcomments on}