“Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”

This is the image above.

Invalīds ir persona, kurai sakarā ar slimību, traumu vai iedzimtu defektu izraisītiem orgānu sistēmu funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā un sociālā palīdzība un kurai ir noteikta invaliditāte.

(1992. gada 29. septembra LR likums “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”)

Bieži tiek pieminētas cilvēktiesības, sociālās garantijas, kā arī invalīdu tiesības. Daudziem šie jēdzieni šķiet sveši un nesaprotami. Kamēr neizpratīsim savas tiesības, nespēsim tās arī realizēt. Latvijas likumos cilvēkiem ar invaliditāti ir noteiktas dažādas sociālās garantijas. Katrā pašvaldībā ir atšķirīgas institūcijas un organizācijas, kas ir atbildīgas par sociālo garantiju īstenošanu. Lai uzzinātu, kādi pakalpojumi un atbalsta veidi ir pieejami tieši Jūsu dzīvesvietā, Jūs varat vērsties savas pašvaldības Sociālās palīdzības dienestā. Šajā bukletā tiek skaidrotas tās sociālās garantijas, ko cilvēki ar invaliditāti var saņemt neatkarīgi no savas dzīvesvietas Latvijā.

Izglītība, mācības un darbs

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības iegūt atbilstošu izglītību, kā arī piemērotu darbu un saņemt palīdzību nodarbinātības jautājumos.
Valsts un pašvaldība invalīdiem garantē:

 • izglītības pieejamību mājās, vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs, apgādājot šīs iestādes ar speciāli piemērotu inventāru un tehniskajām palīgierīcēm;
 • piemērotas izglītības un aroda iegūšanu atbilstoši veselības stāvoklim.
  (1992. gada 29. septembra LR likums “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” un grozījumi likumā no 04.01.2003)

Palīdzība nodarbinātības jomā var būt šāda:

 • atrast piemērotu darbu vai nodarbošanos;
 • papildināt zināšanas iepriekš apgūtajā profesijā;
 • profesionālās apmācības un pārkvalificēšanās kursi;
 • algotie pagaidu sabiedriskie darbi;
 • subsidētās nodarbinātības pasākumi;
 • darba informācijas kabineti;
 • profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra (Jēzus baznīcas ielā 11, Rīga, LV-1050, tālr. 67224534, www.karjerascentrs.lv)
  Palīdzības sniegšanu nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.lv

Šo palīdzību, kā arī papildu informāciju par nodarbinātības jautājumiem var saņemt katra rajona, pilsētas Nodarbinātības valsts aģentūrā pa bezmaksas tālruni 8007700 vai pa tālruni 67021706, kā arī Valsts darba inspekcijā pa bezmaksas konsultatīvo tālruni 8008004 vai anonīmo uzticības tālruni 67312176

Noderīgas saites:

Ministrijas
www.lm.gov.lv – Labklājības ministrija
www.vm.gov.lv -Veselības ministrija

Nevalstiskās organizācijas
www.apeirons.lv – Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”
www.rehab.lv – Latvijas medicīniskās paraplēģijas biedrība
www.lns.lv – Latvijas nedzirdīgo biedrība
www.saule-rb.lv Dienas centrs “Saule” cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem
www.lnbrc.lv – Latvijas neredzīgo biedrība
www.aktivs.org – Projekts aktīviem cilvēkiem ar kustību traucējumiem
www.elpot.lv – Latvijas astmas un alerģijas biedrība
www.epilepsija.lv – Latvijas epilepsijas slimnieku asociācija
www.reimatik.lv – Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimību biedrība
www.lbjsf.lv – Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija
www.lmsa.lv – Latvijas multiplas sklerozes asociācija
www.lopia.times.lv – Latvijas osteoporozes pacientu un invalidu asociācija
www.psoriasis.lv – Latvijas psoriāzes biedrība
www.tuberculosis.lv – Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība
www.efraims.org – Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija “Efraims”
www.sustento.lv – Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “Sustento”.

Medicīna, rehabilitācija, sanatorijas un cita informācija
www.medicina.lv
www.medline.lv
www.rehab.lv/lmpb/index.htm
www.nrc.lv – NRC “Vaivari”
www.rc-baltezers.lv – Rehabilitācijas centrs “Baltezers”
www.kirsis.times.lv Jana Ķirša veselības centrs
www.rehcentrsligatne.lv – Rehabilitācijas centrs “Līgatne”
www.tpc.lv – Tehnisko palīglīdzekļu centrs

Lasiet vairāk http://www.zinisavastiesibas.lv/lapa_l07.htm