Rehabilitācija

Dienas stacionāra pakalpojums ir ārstniecības vai diagnostikas pakalpojums ārstniecības iestādē, kur pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība ārpus attiecīgās iestādes darba laika, sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību un kur viņam nodrošināta gultasvieta.

Dienas stacionārā sniedz ārstniecības pakalpojumus, kurus to sarežģītības, risku vai laikietilpības dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, tomēr nav nepieciešama uzņemšana stacionārā [MK noteikumi Nr.1217]

Med.rehababilitācijas saņemšanai stacionārā:

1. Reģistrācija

2. Nosūtījums – no fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai [MK not. Nr. 269]

Ārsts novērtē:

 • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus

 • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu

 • pacienta un viņa piederīgo motivāciju

 • veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

3. Pacienta iemaksa (atbrīvotas trūcīgās personas, 1.grupas invalīdi, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, politiski represētas personas).

Soc. rehabilitācijas stacionārā saņemšanai [MK noteikumi Nr.279]:

1. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinums, norādot:

 • pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods atbilstoši SSK – 10

 • medicīniskās kontrindikācijas

 • medicīniskās rehabilitācijaslaikus, ja vēlas saņemt steidzamības kārtā

 • vai persona ar prognozējamu invaliditāti

2. Sociālajā dienesta iesniegums par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu, pievienojot ārsta atzinumu.

3. Sociālais dienests pēc Bartela indeksa izvērtē personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un lemj par soc. reh. pakalpojumu nepieciešamību, nosūtot dokumentus SIVAi.

4. SIVA uzņem saņēmēju rindā.

 • Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju steidzamības kārtā, ja tos pieprasa 6 mēn. laikā pēc med. rehabilitācijas kursa.

 • Personas, kuru funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe pēc Bartela indeksa ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem.

 • Profesionālo rehabilitāciju nodrošina Labklājības ministrijas SIVA koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola.

Profesionālo rehabilitāciju stacionārā saņemšanai:

1. Iesniegums, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un profesija.

2. Ģimenes ārsta izziņapar personas pašreizējo veselības stāvokli.

3. VDEĀK izsniegta invaliditātes izziņa ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību.

4. Pase.

5. Dokumenti, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un kvalifikāciju.

6. Invalīda apliecība.

(Ministru kabineta noteikumi Nr.271)

Pakalpojuma dienas stacionārā saņemšanai [MK not. Nr.1046] :

1.Reģistrācija.

2. Nosūtījums no fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai [MK not.Nr. 269].

Ārsts novērtē:

 • pacienta veselības stāvokli, funkcionālos ierobežojumus,

 • rehabilitācijas potenciālu,

 • motivāciju,

 • veselības stāvokļa stabilitāti.

3. Pacienta iemaksa 5 Ls (atbrīvotas trūcīgās personas, 1.grupas invalīdi, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, politiski represētas personas).

Vairāk informācijas varat atrast šeit un šeit

{jcomments on}