Speciālās Olimpiādes un Latvijas Speciālās Olimpiādes vēsture

Pirmās Pasaules speciālās olimpiskās spēles notika 1968. g. jūlijā ASV, Čikāgā, kurās piedalījās 1000 atlētu no ASV štatiem un Kanādas.1995. g. ASV piedalījās atlēti no 162 valstīm. Vidēji olimpiskajās spēlēs piedalījās ap 150 – 180 valstis. Atlēti – ap 2500.

1989. gada oktobrī Latvijā viesojās viens no Starptautiskās Speciālās Olimpiādes dibinātājiem Serdžants ŠRAIVERS no ASV un uzaicināja Latviju iesaistīties šai kustībā.

Latvijas Speciālās OLimpiādes pirmais prezidents bija Ilgvars FORANDS, izpilddirektors Lāsma KAUNISTE, kuri ar speciālo skolu audzēkņu komplektēšanu Eiropas un Pasaules speciālajām spēlēm nodarbojās no 1990. gada līdz 1994. gadam.

Pirmās SO spēles, kurās piedalījās Latvijas Speciālās Olimpiādes komanda:

1990. g. Eiropas Olimpiskās spēles Anglijā, Glazgovā. Piedalījās vieglatlēti un peldētāji.

1991. g. ASV, Mineapolisā Vasaras olimpiskās spēles. Piedalījās vieglatēti.

1993. g. Austrijā, Šlādmingā Ziemas Olimpiskās spēles. Piedalījās grīdas hokejisti un slēpotāji.

Ar 1994. gadu sacensību un sporta aktivitāšu organizācija tika uzticēta LR Izglītības ministrijas Jaunatnes sporta centram. Par LSO Nacionālo direktoru ievēlēja Dzidru KUPČU.

LSO kā biedrība LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta 1998. g. janvārī.

Latvijas Speciālā Olimpiāde (LSO) ir akreditēta Starptautiskās Speciālās Olimpiādes (SSO) kustības locekle jau vairāk nekā 20 gadu, kas mums dod tiesības piedalīties starptautiskās sacensībās, kā arī Eiropas un Pasaules speciālajās olimpiskajās spēlēs.

Republikā ir 42 speciālās skolas, kurās mācās un dzīvo bērni un pusaudži ar vieglu, vidēju un dziļu intelektuālo aizturi un traucējumiem. Latvijas Speciālās Olimpiādes biedrībā iestājušās 20 speciālās skolas.

Biedrības darbības mērķis ir radīt priekšnosacījumus īpašo vajadzību bērnu un pusaudžu iespējai integrēties sabiedrībā, iesaistot tos aktīvā sporta dzīvē.

Latvijas Speciālā Olimpiāde, esot Starptautiskās Speciālās Olimpiādes dalībniece, savā darbībā vadās un ievēro SSO darbības nosacījumus, politiku un vērtības, īsteno tās darbības stratēģiju, piemērojot tos Latvijas apstākļiem un darbības videi.

Vidēji ik gadu 2500 bērnu un pusaudžu tiek iesaistīti vietēja mēroga un starptautiskās sporta sacensībās.

Laika posmā no 1990. gada līdz 2010. gadam, startējot starptautiskās sacensībās, kā arī Eiropas un Pasaules olimpiskajās spēlēs, Latvija izcīnījusi 39 zelta, 37 sudraba un 20 bronzas medaļas /skat. rezultātus/.

Sporta nodarbības un dalība sacensībās ir veids bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām veselības uzlabošanai un pašapziņas celšanai.

http://www.latvijasspecialaolimpiade.lv/?wp=348&lg=2&forprint