Veiksmīgu cilvēku 15 iezīmes

 

 1. Nīst politiskas spēles. Galvenais – risināt sarežģītas problēmas, paveikt labas lietas.

 2. Priecē arī citu uzvaras. Uzteic citu labos darbus.

 3. Vēlas jaunu ideju piepildīšanos. Jaunu, aizraujošu, traku, revolucionāru, vēl nebijušu.

 4. Ir metadomātāji. Pieiet lietām filosofiski, meklē savādāku leņķi, pieeju, skatpunktu.

   

 5. Izstrādā vai uzlabo noteikumus. Redz tos kā grūtības, kas jāatrisina.

 6. Nekas nav svēts. Visu uzskata par iespējamu.

 7. Mīl problēmu risināšanu. Dodiet tik uzdevumu!

 8. Spēj sevi godīgi izvērtēt. Pieņem argumentētu kritiku.

 9. Dod priekšroku netehniskām atsauksmēm, prasmēm. Orientācija uz saskarsmi, izaugsmi, kvalitāti.

 10. Savu nākotni paši veido aktīvi. Cenšas rīt būt labāki nekā šodien, par spīti atzinībai.

 11. Izmanto pārbaudītas vērtības un lietas. Maina, ja saskata uzlabojumu, jaunu kvalitāti.

 12. Paveiktais viņus gandarī. Arī tas, kas jādara, ne vien tas, ko vēlas darīt.

 13. Tic, ka paši visu kontrolē. Gan veiksmes, gan neveiksmes – vai nu veiksme pavadīja, vai arī izredzes nebija.

 14. Viņu Ego necieš no neveiksmēm. Tas tikai neatbilstošs risinājums, kas dod papildus pieredzi.

 15. Visu dara ar nodomu. Darbībai ir iemesls. Domā, kāpēc dara. Nebaidās, nav akli pieķērušies citu idejām. Vienkārši varēs, izdarīs, lai paši un pasaule taptu labāki.

Jeff Haden