Veselības un darbspēju ekspertīze ārstu valsts komisija

2011.gada 1.janvārī spēkā stājas Invaliditātes likums. Tas paredz:
o līdz 18 gadu vecumam invaliditāti noteikt bez iedalījuma grupās, t.i., bērna invalīda statuss tiks noteikts līdz 18 gadu vecumam līdzšinējo 16 gadu vietā;

o noteikt prognozējamu invaliditāti un personām ar prognozējamu invaliditāti nodrošināt tiesības prioritāri saņemt no valsts budžeta apmaksātus ārstniecības, kā arī sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam;
o valsts apmaksātas psihologa konsultācijas bērnam un viņa vecākiem tajās ģimenēs, kurās bērnam pirmo reizi tiek noteikta invaliditāte. Psihologa pakalpojuma koordinēšanu veiks pašvaldības sociālais dienests;
o personām ar 1.grupas redzes invaliditāti, kuras nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, izsniegt pabalstu par asistenta nodrošināšanu 10 stundas nedēļā. Minēto pabalstu 12 latu apmērā par vienu nedēļu izmaksās Nodarbinātības valsts aģentūra.
No 1.janvāra bērna ar invaliditāti statusu noteiks bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Tas nozīmē, ka bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un personai, kas viņu pavada, būs nodrošinātas tiesības bez maksas izmantot Latvijas Republikas teritorijā visu veidu sabiedrisko transportu.