Boccia kauss 2011 (atskaite)

22. februārī, Kuldīgā notika Boccia sacensības.

Sacensībās piedalījās komandas no Kurzemes.

Sacensību dalībnieki startēja 4 grupās. Sava starpā sacentās 15 komandas un 5 individuālie spēlētāji.

Republikas sacensības Ozolniekos 19.03.2011. plkst 11:00

Lūdzu tie, kuriem ir Boccia inventārs, paņemiet to uz Ozolniekiem!!!

Rezultāti:

1. grupa

1. vieta – Liepājas BJC “Vaduguns” klubiņš “Pasaulīte”

2. vieta – Kuldīgas novada BJC sporta pulciņš

3. vieta – Sabiles vidusskola

2. grupa

1. vieta – Lažas speciālā internātpamatskola

2. vieta – Purmsātu speciālā internātpamatskola

3. vieta – Dzirciema speciālā internātpamatskola (1. komanda)

4. vieta – VSAC „Kurzeme” filiāle Dundaga

5./6. vieta – Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

5./6. vieta – Liepājas dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

7. vieta – Dzirciema speciālā internātpamatskola (2. komanda)

8. vieta – Upesgrīvas speciālā internātpamatskola

9. vieta – Sabiles vidusskola

10. vieta – VSAC „Kurzeme” filiāle „Veģi”

3. grupa (individuālie)

1. vieta- Kaspars Keisels (Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs)

2. vieta – Linda Helde (Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs)

3. vieta – Sintija Dakstiņa (Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs)

4. vieta – Marta Java (Upesgrīvas speciālā internātpamatskola)

5. vieta – Daniela Lagzdiņa (Upesgrīvas speciālā internātpamatskola)

4. grupa

1. vieta – Kuldīgas „Kopā būt”

2. vieta Liepājas „Dižvanagi”

Paldies, visiem par atsaucību, un tiekamies 2012. gadā!