Grāmata “Boče – spēle visiem”

Biedrība “Speciālais sporta centrs” (SSC) ar GlaxoSmithKline Latvia atbalstu 2013.gadā realizēja projektu “Boče – spēle visiem”.

Pateicoties projektam tika izveidota grāmata Boče – spēle visiem”. Grāmata ir skolotāju rokasgrāmata, kas domāta kā praktisks ceļvedis, lai mācītu Bocce (turpmāk tekstā Boče) noteikumus. Rokasgrāmatas pamatā ir Speciālās Olimpiādes (Special Olympics) izdotie Bočes noteikumi. Grāmatā piedāvāti Boče noteikumi, speciālie vingrinājumi, rotaļas un testi, kuri palīdzēs Boče apmācībā, lai veiksmīgi sagatavotu sportistus sacensībām.

Rokasgrāmatas publicēšanai un izplatīšanai ir saņemta Speciālās Olimpiādes (Special Olympics) atļauja.

Pateicoties Boče trenerim un tiesnesim Rojam Sevidžam no SOEE, kurš ir arī viens no SO Boče noteikumu autoriem, un viņa dzīvesbiedrei un asistentei Norinai (Roy Savage and Norina Special Olympics Europe/Eurasia), kuri 2013.g. augustā Latvijā novadīja Boče mācību semināru 26 Latvijas speciālo skolu sporta skolotājiem, rokasgrāmata ir papildināta ar zīmējumiem, lai skolotājiem būtu ērtāk to lietot.

Pieejami video: Roy šeit.

Visi sporta skolotāji, kuri piedalījās seminārā un iesaistījās Boče apmācībā savās skolās, saņems dāvanā grāmatu “Boče – spēle visiem”.

Boče noteikumi ir pielikumā.

Nadija