Ētika

Sekojošie ieteikumi palīdzēs Tev saskarsmē ar cilvēku, kurš pārvietojas ratiņkrēslā. Vienmēr atceries! Galvenais ir cilvēka personība un nevis viņa invaliditāte. Sasveicinoties, izmanto rokas spiedienu, arī tad, ja cilvēkam rokas ir ļoti vājas un viņš tās pats nevar pacelt. Pirms steidzies kādam palīdzēt pārliecinies par tavas palīdzības nepieciešamību, uzjautājot pašam cilvēkam. Nekad neatbalsties uz cilvēka ratiem. Vienmēr vērsies pie cilvēka tieši,…

Lasīt vairāk

Emijas Pikler pedagoģijas principi

Rīgā notika seminārs „Pašiniciatīvas atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām pēc Emijas Pikler pedagoģijas principiem”, kuru vadīja Vācu speciāliste – fizioterapeite vairāku grāmatu autore Monikas Aly. Monika Aly pārstāv Emmi Pikler asociāciju Berlīnē un ir tās vadītāja. Emmi Pikler bija ārste un pedagoģe Ungārijā, viņa aktīvi darbojas ar bērniem ar īpašām vajadzībām, viņa izstrādāja filozofiju par bērna aprūpi. 1984.g. viņa nomira…

Lasīt vairāk

Saites

Valsts speciālās izglītības centrs http://www.vsic.gov.lv Eiropas speciālo vajadzību izglītības aģentūra  http://www.european-agency.org/site/index.html EURONEWS PAR SPECIĀLO VAJADZĪBU IZGLĪTĪBU IZDEVUMS NR. 16 Nacionālā autisma apvienība (UK) http://www.nas.org.uk/ Inclusive Technologies http://www.inclusive.co.uk/index.shtml Rīgas Izglītības informatizācijas sistēma http://www.e-skola.lv Latvijas skolu portāls http://www.skolas.lv

Pedagogu profesionālās ētikas pamatprasības

Skolotāja darbs ietekmē daudzu cilvēku prātu, gribu, jūtas, viņu likteņus, tāpēc tas balstās uz noteiktiem ētikas principiem. Skolotāja ētiskās darbības pamatprincipi ir: profesionalitāte un koleģialitāte, brīvība un atbildība, taisnīgums un patiesums, cieņa un pašcieņa, smalkjūtība. {jcomments on}