Akadēmiskie un zinātniskie grādi un amati

Autors Elviss Strazdiņš Ik pa laikam sanāk saruna par to, ar ko tad īsti atšķiras doktors no docenta un kas ir labaks – profesors vai asociētais profesors. Parasti cilvēki to nezina, jo internetā par šo ir samērā maz informācijas. Šī iemesla dēļ izdomāju apkopoto informāciju par šo tēmu šeit. Visi grādi un profesijas tiks uzskaitītas to iegūšanas secībā vai pēc…

Lasīt vairāk

Valodas un kustību saikne

Logopēdija ir zinātne par runas un valodas traucējumiem, par to profilaksi, atklāšanu un novēršanu ar speciāliem mācību un audzināšanas līdzekļiem.Logopēdija pētī runas darbības traucējumu cēloņus, mehānismus, simptomus, gaitu un struktūru. Logopēdijas nozares speciālisti•Audiologopēdi•Pirmsskolas logopēdi•Skolas logopēdi•Logopēdi•Agrīnās attīstības logopēdi•Runas un valodas terapeiti.

Cik enerģijas veidu pastāv?

Ir divi enerģijas veidi Kinētiskā enerģija piemīt jebkura veida kustībai, kurā atrodas daļiņas vai viļņi. vēja enerģija (gaisa masu kustība) elektriskā strāva (elektronu kustība) siltumenerģija (molekulu haotiskā kustība) gaismas enerģija (elektromagnētiskie viļņi jeb fotonu kustība) skaņas enerģija (spiediena viļņi, ko rada molekulu kustība) Potenciālā enerģija ir uzkrātā enerģija, ko iespējams atbrīvot. atsperes enerģija (saspiesta vai izstiepta atspere) gravitācijas enerģija (stāvošs…

Lasīt vairāk

Kas nosaka Lieldienu datumu?

Pirmās Lieldienas svinamas svētdienā pēc pirmā pilnmēness pēc pavasara ekvinokcijas vai tās laikā. Saskaņā ar sarežģītiem aprēķiniem Lieldienas var būt no 22. marta līdz 25. aprīlim. Austrumu pareizticīgā baznīca lieto Jūlija kalendāru un atšķirīgus aprēķinus, tāpēc Lieldienas svin vēlāk.

Kas ir kosmiskais gads?

Saule ir tikai viena no zvaigznēm mūsu Piena Ceļa galaktikā. Tā riņķo ap Galaktikas centru, un laiks, ko Saule pavada vienā riņķojumā, tiek dēvēts par kosmisko jeb galaktisko gadu, kurš ilgst 225 – 250 miljonu Zemes gadu. “Ilustrētā Zinātne” februāris 2010(51) {jcomments on}

Mobings

Mobings — darbinieku īstenots psiholoģiskais terors pret kolēģi. Bosings — darba devēja īstenots psiholoģiskais terors pret padotajiem. Kas tad īsti ir šie no Rietumu darba tirgus pārceļojušie jēdzieni? Vācu zinātniece Konstance Halta uzskata, ka mobings ir pret kādu cilvēku vērsti nemitīgi apvainojumi un izsmiekls, lai panāktu, ka viņš pamet darbu vai nesaņemtu solīto paaugstinājumu.

Kas ir Montesori?

Dr. Marijas Montesori pedagoģija balstās uz bērnu mācīšanu jau no agras bērnības, kad pieaugušie tikai sastopas ar pirmajām bērnu vajadzībām – tas ir laiks, kad bērns veidojas kā indivīds, kad attīstās atmiņa, prāts un griba.

Kas ir kreativitāte?

Kreativitāte (no latīņu val. – creatio – radīšana) – ir cilvēka radošās spējas, kuras var: Izpausties domāšanā, jūtās, saskarsmē, atsevišķos darbības veidos; Raksturot personību kopumā un/vai tās atsevišķās puses darbības produktus, to radīšanas procesu.