Kāpēc ledus ir slidens?

3 hipotēzes par ledus slidenumu

Spiediena dēļ

Spiediena dēļ pazeminās kušanas temperatūra, tādēļ veidojas plāna, slidena ūdens kārtiņa.

Siltuma dēļ

Berzes dēļ izdalās siltums, kas uz ledus virsmas izkausē plānu, slidenu ūdens kārtiņu.

Dabiski slidens

Virsējās ledus molekulas vibrē, veidojot nestabilu, slidenu kārtiņu.