Krokets

http://goodtimesoutdoors.files.wordpress.com/2008/09/croquet.jpg

Krokets (croquet) – tā ir aizraujoša spēle laika pavadīšanai dārzā, pļavā vai pludmalē. Spēles tehnikas pamati ir apgūstami dažās minūtēs, arī noteikumi ir pietiekami vienkārši. Kā rāda pieredze, spēlēt var sākt no 6-7 gadu vecuma un turpināt līdz sirmam vecumam.

Spēles būtība jeb mērķis ir ar pēc iespējas mazāku āmura sitienu skaitu pārvietot savu bumbu cauri noteiktai vārtiņu kombinācijai no starta līdz finiša mietam. Spēles gaitā ir iespējams noteikumu robežās traucēt pārējiem spēles dalībniekiem veikt maršrutu. Tādējādi spēlē ir nozīme ne tikai sitienu precizitātei, bet arī taktikai.
Par spēles laukumu var kalpot katrs daudzmaz līdzens zālājs vai pat smiltis. Laukuma ieteicamie izmēri pēc starptautiskiem noteikumiem ir 25 x 30 metri, taču mājas apstākļos spēles maršrutu iespējams izveidot arī daudz mazākā laukumā. Kroketu var spēlēt no 2 līdz 6 dalībniekiem, gan individuāli, gan komandās. Vienas spēles ilgums atkarībā no noteikumu versijas, maršruta, spēlētāju skaita un pieredzes var būt no 10-15 minūtēm līdz vienai un vairākām stundām.  Krokets visvairāk ir izplatīts angliski runājošās zemēs: Lielbritānijā, ASV, Austrālijā, Kanādā un Jaunzēlandē, arī Skandināvijā, tajās notiek arī regulāri turnīri un čempionāti.

Pastāv arī diezgan daudzas kroketa noteikumu variācijas, kas ir līdzīgas pēc būtības, taču atšķiras niansēs un izklāsta apjomā (piemēram Amerikas noteikumu versija aprakstīta uz 108 lapām). Latvijas kroketa federācija iesaka kroketa apguvi sākt ar Golfa kroketa noteikumiem un tikai pēc tam mēģināt Asociācijas kroketu.

Spēlei draugu pulkā var lietot tā saucamos „pagalma kroketa (backyard croquet)” vai jebkurus citus noteikumus, ja vien visi spēlētāji ir par to vienojušies.

Golfa kroketa noteikumi
Spēle notiek starp divām komandām, kuras katra spēlē ar divām bumbām: melnā un zilā pret dzelteno un sarkano. Ir iespējams spēlēt vienspēli (katrā komandā pa vienam spēlētājam, kurš izpilda sitienus pārmaiņus pa abām savas komandas bumbām) vai dubultspēli (divi pret divi, katram spēlētājam ir viena bumba). Sitieni pa bumbām visas spēles gaitā tiek izdarīti stingri noteiktā secībā: zilā, sarkanā, melnā un dzeltenā bumba. Atšķirībā no asociācijas kroketa, golfa kroketā nepastāv nekādi bonusa sitieni.

Visi spēlētāji sākotnēji cenšas iziet pirmos vārtiņus. Tiklīdz kāda no bumbām ir izgājusi pirmos vārtiņus, komandai tiek ieskaitīts punkts un spēle turpinās uz otrajiem vārtiņiem utt. (skat. zīmējumu). Spēle beidzas tiklīdz viena no komandām ir guvusi 7 punktus. Ja pēc 12.vārtiņu iziešanas rezultāts ir 6:6, tiek spēlēts atkal uz 3.vārtiņiem, kuri tad ir izšķirošie.

Spēles sākumā tiek izlozētas bumbu krāsas. Katrs spēlētājs izvēlas vienu āmuru. Spēles laikā bumbas un āmurus mainīt nedrīkst. Pirmais spēli uzsāk spēlētājs, kuram ir zilā bumba, pēc tam sit sarkanās bumbas īpašnieks, tad melnās un kā pēdējais sit tas, kurš ir izvēlējies dzelteno bumbu. Sākumā bumba tiek novietota 1 jarda (91,4 cm) sektorā pie laukuma IV stūra.

Gājiena izdarīšana

Golfa kroketā gājiens sastāv no viena sitiena, lai izsistu bumbu cauri vārtiņiem vai pietuvotos tiem. Sitiens skaitās izdarīts, ja sitējs ar savu āmuru ir pieskāries kādai no bumbām, liekot tai izkustēties no vietas, vai arī izdarījis kādu kļūdu.

Kad pēc izdarīta sitiena visas bumbas ir apstājušās, tās, kuras ir atstājušas laukuma robežas, tiek novietotas uz laukuma robežas tajās vietās, kur tās šķērsojušas robežu.

Ja bumba uz laukuma robežas traucē izdarīt sitienu pa kādu citu bumbu, to uz sitiena laiku drīkst noņemt. Tāpat, ja ārpus laukuma šķēršļi traucē izdarīt sitienu par bumbu uz robežas, to atļauts pārvietot uz laukuma iekšpusi par minimālu attālumu, kurš atļauj izdarīt netraucētu sitienu.

Ir atļauts izdarīt sitienu ar bumbas palēcienu, ja vien ar to netiek bojāts spēles laukums.

Nav atļauts izlaist gājienu.

Punkta gūšana

Spēlētājs var iegūt punktu, pareizi izsitot bumbu cauri pareizajiem vārtiņiem. Ir iespējams iegūt 2 punktus ar vienu sitienu, ja izdodas ar vienu sitienu izsist bumbu cauri diviem pēc kārtas stāvošiem vārtiņiem. Ja spēlētāji lieto krāsainos knaģus, tad, pēc bumbas izsišanas cauri vārtiņiem, pie tiem tiek piestiprināts tās komandas knaģis, kura guvusi punktu.

1864 Croquet Lawn Setting from Capt Mayne Reid's Croquet

1. Piemērs

info: http://www.krokets.lv