Kursi skolotājiem “Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai”

Video sagatavoja Dzintra Freimane

Kursi notika 17.martā 2014.g. Kuldīgā vieglatlētikas manēžā (Dzirnavu ielā 13).

Seminārā piedalījās

Kuldīgas novada sporta skolotāji, interešu izglītības pulciņu vadītāji un treneri. Prieks bija redzēt arī jaunus kolēģus no PII.Programmas mērķis: Sniegt zināšanas un veidot semināra dalībniekiem praktiskās prasmes futbola spēles prasībās, spēles principu mācīšanā un pilnveidošanā, kā arī vingrinājumu un spēļu izmantošanā skolēnu vispusīgas fiziskās un mentālās attīstības veicināšanai.

 

Futbols ir komandas sporta veids, kurš „iekarojis” miljonu sirdis visā pasaulē savas pieejamības, aizrautības un sniegto pozitīvo emociju dēļ. Arī mūsu skolās futbols varētu sniegt pozitīvu pienesumu sporta stundām, ja to izmantotu pareizā veidā, kas veicinātu skolēnu vispārējo fizisko un mentālo spēju attīstību. Lai futbolu skolās iemīlētu ikviens bērns un skolotājs, ir ārkārtīgi svarīgi izvēlēties pareizo inventāru un pareizo metodiku, kas šo aizraujošo spēli padarītu pieejamu un interesantu ikvienam.

Semināru vadīja Latvijas Futbola federācijas izglītības daļas speciālists Egils Trušēlis.

Nadija (Kuldīgas novada sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāja)