Kurzemē “Lieldienu Zaķis 2014”video autors: TV Skrunda

Pēdējos trīs gadus pasākums “Lieldienu Zaķis”, kuru Kurzemē organizē Speciālais sporta centrs (SSC) notiek 2 dienas. Pirmā dienā mācību seminārs brīvprātīgiem, otrā dienā pasākums ar sporta aktivitātēm sportistiem.

 

Šogad mācību seminārs “Brīvprātīgo apmācība un iesaistīšana sporta pasākumos cilvēkiem ar invaliditāti” notika 7. martā ar Kuldīgas slimnīcas un Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu federācijas atbalstu. Semināra lektori bija: Āris Pētersons, Baiba Oļehnoviča, Dana Voitko, Solvita Žabaļuna, Vita Vanaga, Ineta Enģele un Nadija Strazdiņa.

Semināra laikā tika izskatītas šādas tēmas: Speciālās izglītības iestādes. Speciālās programmas Latvijā. Saskarsme ar klientu. Pēdu kopšana. Ergonomikas pamatprincipi. Stājas traucējumi. Sociālā palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti.

Sporta pasākums cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām notika 15.martā Kuldīgas sporta namā (Virkas ielā 13).

Šogad pasākumā bija iesaistīti 155 dalībnieki: 72 sportisti, 15 skolotāji, treneri un atbalsta personas, 50 Ineses Astaševskas dejotāji un 18 brīvprātīgie.

Pasākuma dalībnieki bija no VSAC “Kurzeme” filiāles “Dundaga”, Liepājas BJC struktūrvienības “Vaduguns” bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām klubiņa “Pasaulīte”, Liepājas Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem, SBSAC “Veģi”, PA “Sociālais dienests” atbalsta grupas “Kopā būt”, Upesgrīvas internātpamatskolas strukturvienības “Valgales skola”, VSAC “Kurzeme” filiāles “Iļģi”, Liepājas biedrības “Cerība. Ticība. Mīlestība”, Dzirciema internātpamatskolas un Speciālā sporta centra.

Pasākumu sportiskās aktivitātes tiesāja brīvprātīgie no Kuldīgas 2.vidusskolas.

Pasākumu atklāja Ineses Astaševskas deju grupas, kuras katru gadu priecē dalībniekus ar priekšnesumu krāšņumu un daudzveidību.

Prieks, ka pasākuma dalībnieki bija sagatavojuši savus muzikālos priešnesumus un iepriecināja pārējos sportistus.

Pasākuma laikā ikviens varēja pārbaudīt savas spējas: kustību koordināciju, kustību reakciju, līdzsvaru, orientāciju laikā un telpā, reakcijas ātrumu, vienas kustības reakciju, ātrspēku un izturību.

Šogad pēc iepriekšējā gada dalībnieku lūguma bija noorganizēta stafete, kurā komandas sacentās savā starpā.

Cilvēcisks paldies Dacei Šteinbergai, Ārim Pētersonam, Inesei Astaševskai, Lailai Meirupskai, Sintijai Setkovskai, Sabīnei Ābelei, Karīnai Kviesītei, Robertai Ķīvītei, Paulai Grundmanei, Ilzei Leismanei, Ievai Zepai, Zanei Imangūlovai, Lindai Valkovskai, Montai Sprugevicai, Ralfam Grāverim-Prenclavam, Ingusam Geidam, Dacei Sproģei, Aivai Oniunai, Viktorijai Lindai Gulbei.

Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā, un – uz tikšanos citreiz!

SSC organizē sacensības, pasākumus, nometnes un mācību seminārus kopš 2011.gada. Aktivitātēs tika iesastīti cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem, Kuldīgas novadā dzīvojošie bērni no maznodrošinātām ģimenēm, brīvprātīgie jaunieši no Ventspils, Liepājas, Kuldīgas un Rīgas. SSC ir pirmais, kurš Latvijā uzsaka Boče (Bocce) spēli. SSC sadarbībā ar GlaxoSmithKline Latvia un Latvijas Speciālo Olimpiādi ir izdevis grāmatu “Boče – spēle visiem”.

Pasākuma organizatore Nadija

{jcomments on}